NUMEROLÓGIA - číslo 2

Jedna 2
Tito ľudia majú prirodzený dar schopnosti vcítiť sa do druhých, dar intuície a jemnocitu. Môžu sa spoľahnúť na svoj vnútorný hlas, pokiaľ ide o prvý dojem. Sú mierumilovní, chápaví a veselí. Práve preto, že majú pochopenie pre druhých, sami veľmi oceňujú partnerstvo a nikdy by svojho partnera zámerne nezranili. Sú veľmi citliví na stres a potrebujú sa vždy stiahnuť do pokojného kúta, aby „natankovali“.

Dve 2
Ľudia s dvoma dvojkami v dátume narodenia majú zvýšenú schopnosť intuície. Vedia, čo chce ich partner skutočne povedať, a to znamená, že oni nielen počujú to, čo je povedané, ale aj rozumejú tomu, čo je tým skutočne mienené. Táto zosilnená intuícia je ako anténa na streche - človek prijíma informácie mnohými kanálmi a musí sa učiť spracovávať najrôznejšie dojmy a emočné napätia. Pre týchto ľudí je veľmi dôležité túto zvýšenú citlivosť vyrovnávať športom alebo pokojnou relaxáciou.

Tri a viac 2
Ľudom s troma a viacerými dvojkami v dátume narodenia sa často stáva, že zrazu pocítia veľkú túžbu ísť do spoločnosti alebo na nejaké stretnutie. A potom majú zrazu zasa chvíľu, kedy cítia neprekonateľnú túžbu zavrieť sa sami medzi štyri steny. Nemôžu, prinajmenšom určitú dobu, vedľa seba nikoho zniesť. Za tieto situácie je zodpovedná ich veľká citlivosť, ktorá sa prejavuje hlavne vtedy, keď sú títo ľudia vydaní napospas vonkajším a podprahovým emóciám a náladám. Potom zrazu prepadnú panike a musia okamžite preč, pretože v spoločnosti, v ktorej sa nachádzali, je toľko "programov", koľko je tam prítomných ľudí. Samozrejme, že to nerobia z neslušnosti, ale preto, že ich k tomu núti ich obrovská vnímavosť. Ľudia s tromi a viacerými dvojkami v dátume narodenia by sa mali naučiť predstaviť si svoju "vnútornú žalúziu", ktorú okamžite stiahnu, kedykoľvek sa budú potrebovať chrániť pred chaosom vonkajších informácií. Toto je však pre mnohých ťažko uskutočniteľné, preto by sa títo ľudia mali pokúšať vyrovnávať nahromadený stres nejakým koníčkom, ktorý zaberie veľa času. Nebezpečenstvo, že prepuknú v záchvat zúrivosti, je veľké a ľaká predovšetkým týchto ľudí samotných, pretože sú v zásade veľmi mierumilovní. Pre ľudí s tak veľkou citlivosťou je veľmi dôležité naučiť sa zachádzať s týmto ich nadaním konštruktívne a pokúsiť sa dať mu nejaké vnútorné hranice. 

Keď chýba 2
Týmto ľuďom chýba jemnocit, schopnosť prirodzene poznať, kedy môžu niečo vysloviť a kedy radšej nie. Často hovoria veci, ktoré ich partner pociťuje ako zraňujúce. Väčšina ľudí okolo nich vie, že sa správajú ako slon v porceláne. Mnohí z týchto ľudí bez dvojky v dátume narodenia ani necítia potrebu zmeniť sa alebo aspoň modifikovať túto vlastnosť, a to aj napriek tomu, že sa kvôli tomu permanentne dostávajú do problémov. Ich úlohou a výzvou je pracovať na tom, aby starostlivejšie zvažovali, či to, co hovoria, musí byť naozaj povedané alebo či snáď nie je lepšia cesta, ako vyjadriť svoje pocity a želania, dokonca aj hnev či zlosť. Títo ľudia majú tendenciu uplatňovať iba svoje hľadisko. 

Spôsoby vyrovnania - šport, skupinové hry, tvorivá činnosť. Pre vyrovnanie nahromadenej energie odporúčam úžasnú a účinnú terapiu LIEČEBNÉ KÓDY.

Komplexný osobný, partnerský alebo rodinný
NUMEROLOGICKÝ ROZBOR si môžete objednať TU.