NUMEROLÓGIA - číslo 3

Jedna 3
Ľudia s jednou trojkou v dátume narodenie majú schopnosť rýchleho úsudku, sú inteligentní a schopní veľmi rýchlo rozpoznať jadro problému. Majú radi okolo seba iných ľudí, sú družní a taktiež sú dobrými spoločníkmi. Sú vtipní, tolerantní a kreatívni. Často majú dobré nápady, nie sú ale vždy schopní uskutočniť ich, pretože rutinná práca im nesedí. Môže tomu byť ale inak, pokiaľ majú v dátume narodenia ešte čísla 4 alebo 5. Tieto čísla im prepožičiavajú potrebnú stabilitu a schopnosť presadiť sa. Ľudia s jednou trojkou sú šarmantní, vedia sa vyjadrovať, aj keď majú príležitostně ostrý jazyk. Rýchlo sa učia, ale rovnako rýchlo taktiež zabúdajú. Majú živú a silnú predstavivosť, ale existuje u nich nebezpečenstvo, že im ich predstavivosť občas prerastie cez hlavu.

Dve 3
Jedná se o veľmi bystrých a inteligentných ľudí, ktorí svoju duševnú energiu musia jednoducho nejako prežiť. To znamená, že rozum musí byť zamestnaný. Keď nemôže byť tento veľký duševný a mentálny potenciál zužitkovaný, zasekne sa a potom musí byť „para uvoľnená“ nejako inak. Takže pokiaľ títo ľudia nevykonávajú zodpovedajúce povolanie, mali by si nájsť takého koníčka, ktorý vyžaduje rozum. Ľudia s trojkou v dátume narodenia potrebujú okolo seba iných ľudí, majú radi návštěvy, ale aj napriek tomu potrebujú pokojnú zónu iba pre seba, aby dali svojmu premýšľaniu voľnosť. Je pre nich veľmi ľahké stratiť sa niekde vo svojich myšlienkách a zabudnúť pritom na celý svet. Aj keď sú títo ľudia duševné čulí a majú veľa nápadov, disciplína nie je ich silná stránka. Je to dlhý učebný proces, keď si ju musia osvojiť. Pokiaľ sa cítia zaskočení, dokážu svojho protivníka obratne slovne zraniť, pretože veľmi rýchlo rozpoznajú jeho slabý bod.

Tri a viac 3
Táto veľká duševná energia musí byť využitá a spracovaná, pretože inak stres prerastie únosnú medzu. Ľudia s viacerými trojkami v dátume narodenia sú neustále na ceste za niečím novým, menej nudným, za novými výzvami. Často sú veľmi talentovaní, stáva sa ale, že svoj talent, či už jeden alebo viacej, premárnia. Mnohí majú blízko k tomu, strácať sa vo vlastnom svete. Ľudia s viacerými trojkami sú väčšinou šarmantní, veselí, komunikatívni, ale, pokiaľ nemajú v dátume narodenia žiadnu dvojku, tak aj veľkí egoisti. Títo ľudia by si mali viac uvedomovať. že v behu svojich myšlienok zabúdajú na to, čo je im najbližšie. Ale organizačný talent a disciplínu nemôžu k svojim vlastnostiam počítať.

Keď chýba 3
Znamená to, že dotyčným osobám chýba prirodzený dar k rýchlému pochopeniu vecí. Nedotýká sa to inteligencie, znamená to iba, že myšlienkový proces u nich prebieha inak a že potrebujú viac pokoja ku koncentrácii. Taktiež nebývajú príliš spoločenskí, vystačia si celkom dobre sami. Sú spokojní, keď môžu žiť pre svoje koníčky a pre rodinu, nemajú skrátka veľkú potrebu byť často medzi ľuďmi.

Izolovaná trojka
Pokiaľ vám chýbajú čísla 2, 5 a 6, tak máte izolovanú trojku. Izolovaná trojka ľuďom sťažuje využiť ich schopnosť rýchleho úsudku. Napríklad budú stále poukazovať na to, že nevyčerpali svoj potenciál, a človek sa potom iba čuduje, prečo neurobili zo svojho života niečo viac. Ale izolovaná trojka im veľmi sťažuje niečo na tejto situácii zmeniť.

Spôsoby vyrovnania - tvorivá činnosť, hudba a predovšetkým relaxácia. Pre vyrovnanie nahromadenej energie odporúčam úžasnú a účinnú terapiu LIEČEBNÉ KÓDY.

Komplexný osobný, partnerský alebo rodinný
NUMEROLOGICKÝ ROZBOR si môžete objednať TU.