NUMEROLÓGIA - číslo 9

Jedna 9
My všetci narodení v rokoch 1900-1999 máme v dátume narodenia minimálne jednu deviatku a tým aj určité analytické schopnosti. Zvykli sme si na to tak, že ich už vôbec nevieme oceniť a rozpoznať ako niečo mimoriadne. Ale deviatka je taktiež číslo hľadania pravdy – človek s deviatkou v dátume narodenia potrebuje prísť veciam na kĺb, nájsť riešenie. Pretože sme vybavení určitým stupňom tejto schopnosti, mali by sme sa pokúsiť využiť svoje vlohy k lepšiemu vzájomnému porozumeniu. Číslo deväť taktiež znamená vedomie zodpovednosti voči sebe samému a aj k ľuďom v našom okolí.

Dve a viac 9
U týchto ľudí sa všetko odohrává „hlavou“. Veľa ľudí s viacerými deviatkami v dátume narodenia sa radi zaoberajú číslami, pretože práca s nimi vyhovuje ich zvýšeným analytickým schopnostiam. Táto vysoká duševná energia musí byť využitá, a ľudia s násobnými deviatkami sa cítia najlepšie, keď môžu nasadiť svoje analytické schopnosti. Pozor ale na nebezpečie, aby sa nestali jednostrannými a nechceli uplatňovať iba svoje hľadisko. V mnohých prípadoch je ťažké prinútiť ich k tomu, aby na situáciu pozerali aj z iného pohľadu. Dotyčné osoby radi hovoria o svojich problémoch, ale nenechajú obvykle nikoho vysloviť iný názor. Môžu byť veľmi nerozhodní, nepružní a taktiež sebeckí.

Keď chýba 9
Všetci ľudia narodení v minulom storočí majú schopnosť myslieť analyticky. V 21. storočí bude táto schopnosť všeobecne chýbať a s ňou aj vedomie určitej zodpovednosti. Určite bude zaujímavé pozorovať, ako sa bude vyvíjať technický pokrok, pretože s deviatkou, teda od roku 2000, strácajú ľudia všeobecnú schopnosť analytického myslenia. Prirozene, že pokrok pôjde ďalej, veď ešte predsa bude žiť veľa ľudí narodených v 20.storočí a aj niektorí ľudia narodení po roku 2000 budú mať v dátume narodenia deviatku. Ale razantné tempo sa spomalí, dostane nový prirozený rytmus a vo vývoji ľudstva sa objavia nové akcenty.

Izolovaná 9
Komu v dátume narodenia chýbajú čísla 5, 6 a 8, má izolovanú deviatku, a pre týchto ľudí je veľmi ťažké aktivovať svoje analytické schopnosti. Dostávajú sa k nim ťažko, pretože chýba spojovacie číslo. Dotyční majú k dispozícii ako duševnú činorodosť, tak aj rýchlu schopnosť úsudku, ale aj napriek tomu im príde zaťažko situácie trefne analyzovať.

Spôsoby vyrovnania - fyzická činnosť, šport, relaxácia. Pre vyrovnanie nahromadenej energie odporúčam úžasnú a účinnú terapiu LIEČEBNÉ KÓDY.

Komplexný osobný, partnerský alebo rodinný
NUMEROLOGICKÝ ROZBOR si môžete objednať TU.