NUMEROLÓGIA - číslo 8

Jedna 8
Ľudia s jednou osmičkou v dátume narodenia myslia veľmi logicky. Hľadajú rovnováhu v živote a sú v jeho priebehu často vyzývaní k tomu, aby túto rovnováhu dokázali nájsť medzi povolaním, osobným životom a požiadavkami svojho duchovného života. Pokiaľ budú niečo robiť len kvôli prestíži, peniazom alebo z iných dôvodov egoistickej vypočítavosti, môže sa im stať, že sa tej veci budú musieť vzdať. Ľudia s jednou osmičkou v dátume narodenia dokážu dobre zorganizovať svoj čas, majú suchý humor a zmysel pre obchodné záležitosti. Hoci im osmička prepožičiava vnútornú silu, dajú sa ľahko zneistiť, pretože sami seba často súdia príliš tvrdo. Pretože si potrebujú sami pre seba veci vysvetliť logicky, zdajú sa niekedy ťažkopádni a pomalí, ale to je iba zdanie. Ich myšlienkový proces ide cestou postupných krokov, preto veci, ktoré si raz osvoja, už nezabúdajú. Musia byť však opatrní, aby neskĺzli do negatívneho myslenia. To sa týmto ľuďom môže veľmi ľahko stať a ak využívajú obrovskú silu osmičky negatívne, môžu vo svojom okolí pôsobiť tvrdo a neústupčivo. 

Dve a viac 8
Hoci ľudia s dvoma a viac osmičkami majú organizačný talent a veľa duševnej energie, len veľmi ťažko dokážu svoj talent pozitívne využiť. Viacnásobné osmičky v dátume narodenia so sebou nesú veľa negativity, a pretože je osmička číslom rovnováhy, musia títo ľudia znovu a znovu hľadať a vytvárať rovnováhu a harmóniu a mali by vždy pátrať po svojej motivácii. Vďaka veľkej duševnej a logickej schopnosti pochopiť veci v ich základných vlastnostiach, majú mnohí z nich kreatívny talent. V dnešnej dobe sa tento myšlienkový proces veľmi dobre hodí pre počítačový priemysel, kde vytváranie počítačových programov musí byť založené na logických postupoch. Ľudia s viacerými osmičkami taktiež dokážu, keď chcú, ostatných presvedčiť. Majú organizačný talent, cit pre financie a len zriedka prehliadnu príležitosť zarobiť peniaze. Ale pozor, môžu sa vo finančných záležitostiach stať nenásytní a malicherní. Taktiež existuje stále nebezpečenstvo, že sa na svet dívajú z tej černejšej stránky. Pre tento okruh ľudí je veľmi dôležité, aby nezabúdali na pozitívne myslenie a jeho silu.

Keď chýba 8
S osmičkou chýba logika. Takýmto ľuďom sa nedostáva nadanie pozrieť sa na veci logicky a taktiež tak postupovať. Rovnako ako u chýbajúcej trojky vôbec nejde o nedostatok inteligencie, iba to znamená, že myšlienkové pochody sú ináč usporiadané. Dotyčné osoby sa rýchlo vrútia do nejakej situácie, bez toho, aby o tom viac popremýšľali a držia sa tvrdenia, „veď predsa môžem kedykoľvek svoje rozhodnutie zasa zmeniť“. Ľudia bez osmičky v dátume narodenia by sa mali naučiť dobre si svoje konanie rozmyslieť ešte predtým, než pristúpia k činu. Podľa starého známeho - dvakrát meraj a raz rež.

Izolovaná osmička
Keď v dátume narodenia chýbajú čísla 4, 5, 6, 7 a 9, máte izolovanú osmičku a to znamená ťažšiu aktiváciu logického myslenia v živote. Títo ľudia niektoré činnosti robia úplne bez rozmyslu a domnievajú sa, že jedine tak je to správne. Ich postoje a nároky môžu privodiť skôr problémy ako radosť a ich predstavy o živote môžu byť pre ostatných absolútne nepochopiteľné, až neprijateľné a posudzované ako nesprávne. 

Súčasne izolovaná dvojka aj osmička (v dátume narodenia sú iba tieto dve čísla)
Takáto kombinácia vyjadruje ťažké prepojenie života činu a citu. Oddelený pohľad na život spôsobuje mnoho nedorozumení. Sú to ľudia, ktorí skôr utrácajú ako šetria. Aktivita v oblasti intuície umožní prepojenie všetkých oblastí života a sebarealizáciu. Postupné využívanie intuície v každodennom živote bude na úkor logického myslenia.

Spôsoby vyrovnania - šport, práca s drobnosťami, kreslenie. Pre vyrovnanie nahromadenej energie odporúčam úžasnú a účinnú terapiu LIEČEBNÉ KÓDY.

Komplexný osobný, partnerský alebo rodinný
NUMEROLOGICKÝ ROZBOR si môžete objednať TU.