Členská sekcia - ZOZNAM CHORÔB

Na tejto stránke nižšie nájdete prehľadný ZOZNAM CHORÔB, zostavený podľa Astrológie deviatich planét, ktorá vychádza z TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY. Podľa tejto tisícročiami overenej náuky o živote existuje iba päť chorôb, respektíve všetky choroby vznikajú oslabením hlavných orgánov, patriacich do jednotlivých prvkov energetického pentagramu, ktorými sú DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV a VODA. Základnú informáciu o Astrológii 9 planét a o prvotnom naštartovaní Vášho SEBAUZDRAVOVANIA si ZDARMA prečítajte v eBooku Ako byť SÁM SEBE LIEČITEĽOM tela, mysle, vzťahov aj svojich detí.

Tento nižšie uvedený podrobný a prehľadný ZOZNAM CHORÔB je bonusovou súčasťou môjho komplexného 7-týždňového on-line programu s názvom Ako UZDRAVIŤ svoje telo podľa A9P Aby ste k tejto stránke, skutočne bohatej na rady a NÁVODY pre prírodné a prirodzené SEBAUZDRAVOVANIE získali aktívny prístup je potrebné, aby ste absolvovali tento on-line program a oboznámili sa, čo je Astrológia deviatich planét (A9P), do akého prvku patríte VY, ktoré orgány máte najsilnejšie a zároveň aj najohrozenejšie, aké sú vaše prednosti a výzvy a čo Vám chcú Vaše zdravotné či životné problémy povedať.

Metódu Astrológia deviatich planét (A9P) v súvislosti s charakteristikou osobnosti a zameraním sa na HARMONIZÁCIU VZŤAHOV, a nielen partnerských ale aj rodinných, pracovných, susedských a vôbec medziľudských, podrobne vysvetľujem v mojom veľmi úspešnom eBooku Ako ZHARMONIZOVAŤ svoje vzťahy podľa A9P, ktorý ak ho ešte nemáte, môžete získať s 50%-nou zľavou pri kúpe 7-týždňového on-line programu s názvom Ako UZDRAVIŤ svoje telo podľa A9P.

Rozdelenie v nižšie uvedenom ZOZNAME CHORÔB je VEĽMI ORIENTAČNÉ a PROSÍM, neberte ho ako dogmu, pretože ľudské telo nikdy nezlyhá v nejakej chorobe len kvôli oslabeniu jedného orgánu. V našom tele, tak ako aj v našom živote, všetko so všetkým súvisí a nič sa nedeje náhodou. 

Tento ZOZNAM CHORÔB má slúžiť ako BARLIČKA alebo POMÔCKA pre naše POCHOPENIE, prečo sa nám to či ono v živote deje a prečo sme dostali DARČEK od svojej DUŠE v podobe rôznych chorôb, úrazov, životných pádov, sklamaní vo vzťahoch a rôznych iných problémov. A samozrejme taktiež NASMEROVANIE, ako sa zo svojich problémov dostať.

Aby sme mohli byť SÁM SEBE LIEČITEĽOM tela, mysle, vzťahov aj svojich detí a mohli začať svoje prírodné a prirodzené SEBAUZDRAVOVANIE, je veľmi dôležité a zásadné pochopiť a prijať, že VŠETKY PROBLÉMY v našich životoch existujú IBA z dôvodu našej NEVEDOMOSTI a NEZNALOSTI duchovných a vesmírnych zákonov, z ktorých vychádza STRACH, ktorý je zdrojom všetkého STRESU a následných problémov.

Toto všetko vyššie uvedené je tu však LEN a LEN pre naše POCHOPENIE a pre náš duchovný posun smerom k BEZPODMIENEČNEJ LÁSKE a že všetko, čo sa nám deje (dobré aj nedobré), je iba energetické vyrovnanie niečoho, čo sme si sami nejako, niekedy "zamiesili" svojimi myšlienkami, slovami, skutkami, pretože CHOROBA je LÁSKA, ktorá nás ochraňuje od ešte väčších budúcich chýb a omylov. Keď jej porozumieme a POCHOPÍME jej ODKAZ, prinesie uľahčenie telu a pokoj duši.

NEPREHLIADNITE, PROSÍM:

Ešte skôr, ako budete pozerať nižšie uvedený ZOZNAM CHORÔB, oboznámte sa so základnými chorobnými procesmi v našom tele. Základný chorobný proces je ochorenie, alebo jeho príznaky, ktoré vznikajú v rôznych častiach tela a ich príčina je veľmi podobná, samozrejme s prihliadnutím k špecifikácii a charakteristike orgánu alebo časti tela. Pre lepšie pochopenie odporúčam prečítať si podrobnejšiu informáciu o každom chorobnom procese z duchovného pohľadu, ktorými sú:

 • zápal (všetky ochorenia s koncovkou -itis, -itída) - viac si prečítajte TU
 • poruchy prekrvenia orgánov alebo častí tela - viac si prečítajte TU
 • krvácanie - viac si prečítajte TU
 • horúčka - viac si prečítajte TU
 • znížená imunita a prehnané imunitné reakcie - viac si prečítajte TU
 • alergie - viac si prečítajte TU
 • rakovina- viac si prečítajte TU

Navždy si, PROSÍM, zapamätajme, že každý PROBLÉM
v našom živote nám ukazuje, že sme CHYBOVALI.
To znamená, že sme mysleli, hovorili či konali
v mene STRACHU, nie v mene LÁSKY.

Taktiež však NEZABUDNIME,
že OPRAVA či NÁPRAVA je VŽDY možná.

UPOZORNENIE !

Všetky informácie, odporúčania a odpovede uvedené na mojej stránke www.jarmilarosinova.sk sú vyjadrením môjho osobného názoru a mojich osobných skúseností alebo skúseností stoviek klientov z mojej dlhoročnej praxe v oblasti poradenstva v starostlivosti o celostné zdravie, uverejnených na základe základného ľudského práva o slobode názoru a slova. Žiadne informácie na tejto stránke nie je možné chápať ako odborné odporúčania na základe oficiálneho zdravotného, školského alebo právneho systému. Pokiaľ chcete odporúčania, názory a informácie uvedené na mojej stránke www.jarmilarosinova.sk aplikovať vo svojom živote, robíte tak na základe vlastného rozhodnutia, vlastnej zodpovednosti, a s vedomím, že za ich formu a spôsob využitia nenesiem žiadnu zodpovednosť. Informácie, ktoré sú uvedené na mojich stránkach, som čerpala z mnohých odporúčaní skúsených liečiteľov, ďalej z množstva kníh, kurzov, školení a seminárov. Hlavne však z mojich osobných skúseností a zo skúseností z mojej dlhoročnej praxe s klientmi v oblasti celostného poradenstva prístupu k zdraviu a životu, z praxe úspešnej masérky a terapeutky tela aj duše.  

PRIJMITE do svojho ŽIVOTA skutočnosť,

že Vaše ZDRAVIE aj ŽIVOT sú LEN vo VAŠICH rukách.
A ak si DNES neurobíte čas pre svoje ZDRAVIE,
ZAJTRA si ho budete musieť urobiť pre CHOROBU.

Buďte

SÁM SEBE LIEČITEĽOM

tela, mysle, vzťahov aj svojich detí

 a staňte sa TVORCOM svojho láskyplného ŽIVOTA.

ZOZNAM CHORÔB podľa
ENERGETICKÉHO PENTAGRAMU

Ešte raz pripomínam, že tento nižšie uvedený podrobný a prehľadný ZOZNAM CHORÔB je bonusovou súčasťou môjho komplexného 7-týždňového on-line programu s názvom Ako UZDRAVIŤ svoje telo podľa A9P. Aby ste získali aktívny prístup k tejto stránke, skutočne bohatej na rady a NÁVODY pre prírodné a prirodzené SEBAUZDRAVOVANIE je potrebné, aby ste absolvovali tento on-line program a oboznámili sa, čo je Astrológia deviatich planét (A9P), do akého prvku patríte VY, ktoré orgány máte najsilnejšie a zároveň aj najohrozenejšie, aké sú vaše prednosti a výzvy a čo Vám chcú Vaše zdravotné či životné problémy povedať...

Metódu Astrológia deviatich planét (A9P) v súvislosti s charakteristikou osobnosti a zameraním sa na HARMONIZÁCIU VZŤAHOV, a nielen partnerských ale aj rodinných, pracovných, susedských a vôbec medziľudských, podrobne vysvetľujem v mojom veľmi úspešnom eBooku Ako ZHARMONIZOVAŤ svoje vzťahy podľa A9P, ktorý ak ho ešte nemáte, môžete získať s 50%-nou zľavou pri kúpe 7-týždňového on-line programu s názvom Ako UZDRAVIŤ svoje telo podľa A9P.

Nasleduje informácia, aké je hlavné duchovné posolstvo energetických prvkov a telesných orgánov:

Hlavnou
výzvou energetického prvku

DREVO

(15.02.-14.05.)

je naučiť sa

TOLEROVAŤ

všetkých ľudí
a všetko v živote

Patria sem orgány

PEČEŇ 
ŽLČNÍK

Hlavnou
výzvou energetického prvku

OHEŇ

(15.05.-14.07.)

je naučiť sa

RADOVAŤ

zo všetkých ľudí
aj zo života

Patria sem orgány

SRDCE
TENKÉ ČREVO

Hlavnou
výzvou energetického prvku

ZEM

(15.07.-14.09.)

je naučiť sa

PRIJÍMAŤ

všetkých ľudí
aj situácie

Patria sem orgány

PANKREAS
SLEZINA
ŽALÚDOK

Hlavnou
výzvou energetického prvku

KOV

(15.09.-14.11.)

je naučiť sa

ODPÚŠŤAŤ

všetkým ľuďom
aj sebe

Patria sem orgány

PĽÚCA
HRUBÉ ČREVO

Hlavnou
výzvou energetického prvku

VODA

(15.11.-14.02.)

je naučiť sa

SPOLUŽIŤ

s druhými ľuďmi
vo vzťahoch

Patria sem orgány

OBLIČKY 
HRUBÉ ČREVO

Nasledujú NÁVODY na OČISTU a REGENERÁCIU
a ak je treba, tak aj na prírodné a prirodzené
SEBAUZDRAVOVANIE hlavných telesných orgánov:

UPOZORNENIE - tlačítka v tomto náhľade nefungujú,
pretože ZOZNAM CHORÔB je bonusovou súčasťou 7-týždňového online programu
Ako UZDRAVIŤ svoje telo podľa A9P - ktorý si môžete objednať - TU

Nasleduje ZOZNAM CHORÔB a rôznych PROBLÉMOV
a taktiež praktické RADY a NÁVODY na ich prírodné
a prirodzené SEBAUZDRAVOVANIE:

UPOZORNENIE - tlačítka v tomto náhľade nefungujú,
pretože ZOZNAM CHORÔB je bonusovou súčasťou 7-týždňového online programu
Ako UZDRAVIŤ svoje telo podľa A9P - ktorý si môžete objednať - TU

Ak neviete, odkiaľ máte svoje
UZDRAVOVANIE začať, môžete si objednať:

Telefonickú alebo osobnú KONZULTÁCIU

pre riešenie vašich problémov
v oblastiach zdravie, výživa, myseľ, emócie, vzťahy a deti ♥

Komplexný ROZBOR

(osobný/partnerský/rodinný)

podľa NUMEROLÓGIE,
Astrológie 9 planét,
psychosomatiky

Prírodné doplnky výživy
s poradenstvom, 

prírodná kozmetika, 
ekologické čistiace
a pracie prostriedky

 • pre prevenciu zdravia
 • pre vaše dobré zdravie
 • pre zdravú krásu
 • pre zdravú domácnosť

Rôzne MASÁŽE,
antistresové a emočné TERAPIE

 • pre zmiernenie bolestí
 • pre úľavu na tele aj duši

Alebo si naštudujte moje praktické NÁVODY:

NÁVOD pre VAŠE 
HARMONICKÉ vzťahy nájdete v eBooku:

Komplexný NÁVOD na
prírodné a prirodzené SEBAUZDRAVOVANIE  
rôznych zdravotných problémov nájdete
v 7-týždňovom
online programe:

NÁVOD na odstránenie STRACHU, STRESU, 
NEGATÍVNYCH EMÓCIÍ nájdete v eBooku: