KONTAKT

E-mail

jarmila.rosinova@gmail.com

Telefón

+421 907 518 826

Facebook

www.facebook.com/samsebeliecitelom

Adresa prevádzky

ŠTÚDIO ZDRAVIA,
Royova 772, 020 01 Púchov

Máte nejakú otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď na mojej stránke alebo v mojich eBookoch? Napíšte mi.

Jarmila Rosinová

DERLAP, s.r.o., Nosice 235, 020 01 Púchov
IČO: 36342611      DIČ: 2021953505
Prevádzka: ŠTÚDIO ZDRAVIA, Royova 772, 020 01 Púchov