NUMEROLÓGIA - číslo 4

Jedna 4
Štvorka ľudí uzemňuje, sú praktickí, dokážu sa presadiť a zastávajú názor, že keď oni niečo robia, robia to správne. Pritom ide prevažne vždy najskôr zo všetkého o vlastné záležitosti, prípadne o niečo, o čo sa sami zaujímajú. Ľudia s jednou štvorkou sú dobrí organizátori. Sú veľmi praktickí, a to ako vo vzťahu k svojmu okoliu, tak aj k svojmu životu. Nezaujíma ich teória sama pre seba, všetko musí mať nejakú praktickú hodnotu a byť realizované, inak je to pre nich nezaujímavé. Ľudia s jednou štvorkou v dátume narodenia (aj muži aj ženy), sú veľmi zruční. Pre nich sú veci, ktoré vidia, ochutnávajú alebo ktorých sa môžu dotknúť, realitou. Švorka ale znižuje dôveru v seba samého, takže ľudia so štvorkou neustále pochybujú o tom, či sú dosť schopní doviesť projekt, ktorý si predsavzali, až do konca. Materiálna istota pro nich môže hrať dominujúcu úlohu.

Dve 4
Ľudia s dvoma štvorkami musia dávať pozor na to, aby okolo seba zbytočne nevytvárali stres, pretože sú veľkí perfekcionalisti. Všetko musí byť presne tak, ako si to oni predstavujú. Majú len veľmi málo porozumenia pre ľudí, ktorí neozodpovedajú ich predstavám perfekcionizmu a k práci pristupujú voľnejšie. Pre nich má najväčší význam, keď je všetko urobené správne, teda podľa nich. Proti tomu v zásade nemožmo nič namietať, pokiaľ to isté nepožadujú od svojich partnerov, detí alebo kolegov, ktorí sú nadaní inak alebo nemajú praktické schopnosti. Ľudia s dvoma štvorkami v dátume narodenia sa vždy čudujú, prečo je okolo nich toľko stresu a nespokojnosti a pritom vôbec nevidia, že oni sami sú toho príčinou. Chcú svoje osobné pravidlá vnucovať každému v okolí, čo je v konečnom dôsledku vždy predurčené k neúspechu. Je pre nich dôležité, aby si svoj talent a schopnosti opatrovali, ale aby taktiež dali šancu svojmu okoliu. Sú to ľudia, ktorí trpia nedôverou v samých seba a o to viac potrebujú duševnú podporu. Závislosť na materiálnej istote môže  nadobúdať prevahu, rovnako ako aj želanie, aby sa v ich živote nič nemenilo. Pretože myslia v úplne praktickej rovine, chýba im schopnosť dobrovolne sa prispôsobovať meniacim sa okolnostiam.

Tri a viac 4 
Tito ľudia sa musia bezpodmienečne fyzicky vybúriť či už v svojom povolaní, kde musí prevažovat pohyb, alebo v nejakom veľmi aktívnom koníčku, napríklad v športe. Musia však rozhodne vydávať veľa fyzickej energie – to je pre nich pravý životný elixír. Sú prakticky veľmi nadaní a ochotní pomôcť, ale sú taktiež často veľkí puntičkári. Keď niekoho poprosia, aby niečo urobil, tak mu dajú úplne presné inštrukcie, pretože „on predsa iba urobí to, čo mu zadajú“ – a všetko vysvetľujú trápne presne do najmenších podrobností. Tito ľudia vyžadujú celý život neustále uisťovanie od svojho okolia, že sú dobrí, aby vôbec vyšli so svojou vnútornou neistotou.

Keď chýba 4
Ľudia bez štvorky v dátume narodenia nemusia byť vždy nutne nepraktickí, mnohí si môžu zodpovedajúce schopnosti osvojiť, naučit sa ich, chýba im iba prirodzené remeselné nadanie. Taktiež to znamená, že títo ľudia majú "hlavu v oblakoch". Pre nich nemusí mať vždycky všetko nejaký praktický zmysel. Mali by sa cvičiť v tom, že nie všetko musí ísť cez rozum alebo cez pocity.

Spôsoby vyrovnania - šport, ako je futbal, baskedbal, volejbal. Pre vyrovnanie nahromadenej energie odporúčam úžasnú a účinnú terapiu LIEČEBNÉ KÓDY.

Komplexný osobný, partnerský alebo rodinný
NUMEROLOGICKÝ ROZBOR si môžete objednať TU.