NUMEROLÓGIA

Dátum narodenia, ktorý je vyjadrený konkrétnymi číslami, nehovorí len o povahových vlastnostiach človeka, jeho profesionálnom nasmerovaní, ale každé číslo nám poskytuje informáciu o toku energií ako po stránke duchovnej, tak aj po stránke fyzickej, teda zdravia, ďalej nesie posolstvo o našich kvalitách aj nedostatkoch, výzvach aj úlohách. 

Viacnásobné čísla vyskytujúce sa v numerologickej mriežke vyvolávajú hromadenie energie jedným smerom, z čoho môže vznikať problém, ak daná osoba nedokáže pozitívnym spôsobom nahromadenú energiu buď využiť, alebo vhodne transformovať. 

Viac si o NUMEROLÓGII prečítajte v týchto článkoch:

Kliknite a stiahnite si ZDARMA eBook:

Ako byť

...a naštartujte svoje SEBAUZDRAVOVANIE bez chemických liekov
a zbytočných operácií.

Základný význam jednotlivých čísiel

Jednotka vyjadruje KOMUNIKÁCIU, teda schopnosť slovne vyjadrovať svoje pocity, ďalej našu inteligenciu a naše ego.

Jednotka je priradená ku komunikácii a ukazuje na to, ako sa dotyčný človek dokáže dorozumieť s druhými. Jednotka predstavuje slovné vyjadrenie, a to znamená, ako dokážeme vyjadriť svoje city a emócie slovami, čo nie je to isté, ako schopnosť rozprávať. Je veľmi dôležité, aby sa zadržané energie, ktoré sa objavujú s viacerými jednotkami v dátume narodenia a ktoré sú sprevádzané vnútorným napätím, boli pozitívne odbúrané, vyjadrené. Pretože je jednotka číslom komunikácie, táto môže byť uplatnená v rôznych formách - umenie, práca, koníčky. Jednotka naznačuje aj vodcovské sklony. Pre viac informácií o čísle 1 kliknite na jednotku vľavo hore.

Dvojka vyjadruje INTUÍCIU, TRPEZLIVOSŤ a schopnosť vcítiť sa, cit.

Dvojka je číslom intuície, citlivosti, jemnocitu, pochopenia pre druhých a trpezlivosti. Títo ľudia sa vo veľkej miere môžu spoliehať na svoj vnútorný hlas. Nech robia čokoľvek, dobre sa im darí v pokojnom, harmonickom prostredí. Neznášajú stres. V láske sú vnímaví a vedia vytušiť potreby milovanej osoby. V detstve potrebujú veľa lásky, nehy a porozumenia. Deficit lásky sa u nich prejavuje neskôr agresivitou. V prípade viacerých dvojek v dátume narodenia, rovnako ako aj pri všetkých ostatných číslach, je veľmi dôležité odbúravať nahromadené vnútorné napätie, ktoré s násobnými číslami vzniká. Ľudia s viacerými dvojkami veľmi často zachytávajú aj podprahové napätie vo svojom okolí, ktoré si ostatní ľudia vôbec neuvedomujú. Pre viac informácií o čísle 2 kliknite na dvojku vľavo hore.

Trojka vyjadruje POJMOVÚ PREDSTAVIVOSŤ, duševné schopnosti, mentálny postreh.

Mentálny postreh znamená logické myslenie a inteligenciu. Trojka je teda číslo duševnej čulosti a rýchleho úsudku a má taktiež vysokú hladinu mentálnej energie. Potom je to ešte číslo 8 a 9. Ľudia s trojkou v dátume narodenia sú spoločenskí a komunikatívni. Majú stále nejaké nové nápady a vždy znovu a znovu hľadajú nové a nové duševné výzvy. Títo ľudia konajú racionálne. Majú veľkú vizuálnu predstavivosť a vynikajúcu orientačnú schopnosť. Svojím logickým uvažovaním sú schopní vidieť ďaleko dopredu. Ich tvorivá vynaliezavosť sa často prejavuje v ich nekonvenčnom obliekaní, mnohokrát aj značne výstrednom. Majú potrebu odlišovať sa od iných. Sú veľkí teoretici a vedia si veci zariadiť tak, aby sa k cieľu dopracovali prostredníctvom niekoho, alebo s polovičnou námahou. Pre viac informácií o čísle 3 kliknite na trojku vľavo hore.

Štvorka vyjadruje manuálnu ZRUČNOSŤ a ASERTIVITU, praktickosť, pracovitosť, organizačné schopnosti.

Štvorka je praktické číslo. Dává ľuďom talent organizovať seba a svoj život. Sú to ľudia svedomití a vždy realistickí. Štvorka dáva človeku stabilitu a potrebu po dokonalosti. Títo ľudia sa radi prejavujú na fyzickej úrovni. Sú manuálne zruční a veľmi pracovití. Neznášajú neúspech. Materiálne zabezpečenie je pre nich veľmi dôležité a sú tvrdí realisti. Organizačné schopnosti v sebe objavujú bez problémov. Rozháraný spôsob života im robí problémy. Sami si príliš neveria, preto potrebujú uznanie a lásku, aby prekonali svoju zraniteľnosť. Štvorka je fyzické číslo, preto majú dotyky pre nich veľký význam. Ako milenci sú vytrvalí. Pre viac informácií o čísle 4 kliknite na štvorku vľavo hore.

Päťka vyjadruje VÁŠEŇ a VÔĽU, emocionálnu hĺbku, vnímavosť, zaujatie, kontakt s ľuďmi, vodcovské a riadiace schopnosti. 

Ľudia s päťkou sú nepokojné duše, takí "machri". Majú schopnosť presadiť sa, ale sú stále plní vášne, nepokoja a rozorvanosti. Päťka v mriežke znamená odhodlanie. Ak je energia dobre usmernená, je stimulátorom čohokoľvek. Ľudia s päťkou majú vplyv na ostatných a môžu byť užitoční vo vedúcich pozíciách. Bývajú nenároční. Sú nadšenci, keď si niečo zaumienia, nepoznajú prekážky, čo sa dá kvalifikovať aj ako tvrdohlavosť a zaťatosť. Čo sa týka húževnatosti, je päťka neprekonateľná a nesie v sebe najviac vytrvalosti. Môže podnecovať a posilňovať všetky ostatné čísla, čo dodá sebadôveru citlivým 2, 6 a 7. Sú príjemní spoločníci, ohniví milenci, emotívne založení ľudia, ale vždy musí byť podľa nich. Pre viac informácií o čísle 5 kliknite na päťku vľavo hore.

Šestka vyjadruje HARMÓNIU a LÁSKU ku kráse, DOMOV a RODINU, rodinnú karmu, estetické cítenie.

Šestka reprezentuje harmóniu, krásu, rodinu, lásku k prírode, zvieratám. Ale ľudia so šestkou robia pre naplnenie týchto želaní len málo, pretože šestka taktiež berie SEBAVEDOMIE. Ale zato zasa prináša romantiku a tak si títo ľudia stavajú svoje romantické ideály veľmi vysoko. Často tak vysoko, že to potom na sebe poznávajú veľmi bolestne. Síce sa navonok vydávajú za sebavedomých a nezávislých, ale takí budú až vtedy, keď sa zbavia vnútornej neistoty. Šestka je najsenzitívnejšie číslo, a preto sú ľudia so šestkou veľmi emotívni a svoj zmysel života nachádzajú v rodine, vo vzťahoch, čo im dáva istotu a silu. Šestka so sebou nesie potrebu pretvárať, harmonizovať a zlaďovať ľudí aj priestor, v ktorom žijú, a niečo pekné po sebe zanechať. Ak majú možnosť kreatívne sa prejaviť, objavia v sebe umelecké nadanie. Títo ľudia majú veľmi dobrú pamäť a neraz nás prekvapia množstvom poznatkov z odvetvia, ktoré ich zaujíma. Šťastné detstvo je pre rovnováhu týchto ľudí veľmi dôležité. Citovo sa ich veľmi dotýkajú emocionálne zmeny v rodine a u svojich blízkych. Neznášajú hádky a stres, čo sa môže negatívne podpísať pod ich zdravotný stav. Pre viac informácií o čísle 6 kliknite na šestku vľavo hore.

Sedmička vyjadruje POCHOPENIE a ÚČASŤ, emotívnosť, spontánnosť, citovú karmu, liečiteľské schopnosti, ústretovosť.

Sedmička je číslo emócií. Je to číslo, ktoré by rado pomáhalo a vmiešava sa. Sedmička má silu, ale práve emócie si ju v priebehu života aj dosť odčerpávajú. Súčasne ale týmto ľuďom sedmička prepožičiava silu ustáť všetky vzniknuté ťažkosti. Ľudia s jednou sedmičkou v dátume narodenia si nechajú len veľmi neradi niečo poradiť, všetko potrebujú sami zakúsit na vlastnej koži. Keď im poviete, neskáč z okna, lebo si zlomíš nohu, tak oni skočia, zlomia si nohu a potom povedia, že ste mali pravdu... 🙂 Skúsenosti jednoducho musia získať sami. Sedmička dáva ľuďom aj schopnosť vcítiť sa do problémov iných a majú aj určité liečiteľské schopnosti. Sú ústretoví, skôr ustúpia a prejavia ohľady. Ak sa dokážu slovne vyjadriť, zmienia sa o všetkých krivdách, ktoré vnímajú veľmi silno. Ťažko odpúšťajú, nikdy však nezabudnú. Keď sa stretnú s odmietnutím, môže to na nich nechať dlhodobé citové následky. Sedmička je fyzické číslo a má veľkú potrebu pohybu a aktívne sa zapojiť do všetkého, čo sa okolo deje. Pre viac informácií o čísle 7 kliknite na sedmičku vľavo hore.

Osmička vyjadruje LOGIKU, INTELEKT a ROVNOVÁHU, organizačný talent, materiálnu a fyzickú (finančnú) karmu. 

Osmička je karmické číslo. Vyžaduje vždy vyrovnanosť. Prepožičiava moc, ale prináša taktiež depresie. Ľudia s osmičkou v dátume narodenia majú tendenciu vidieť život z horšej stránky. Sú logicky založení a vždy vyžadujú, aby im boli veci logicky vysvetlené. Osmička dáva človeku aj schopnosť bystrého úsudku. Nesie so sebou mentálnu energiu a schopnosť racionálne uvažovať, ale dáva aj bystrosť a presnosť. Snaha o dokonalosť sa u osmičky prejavuje detailne. Uvažuje logicky. Potrebuje nezávislosť, voľnosť a slobodu. Najdôležitejšia hodnota osmičky je rovnováha. Dokážu sa z nej ľahko dať vyviesť, no odreagujú sa na ľuďoch, ktorí sú práve nablízku. Negatívna osmička je diktátorská, manipulujúca, puntičkárska a bezohľadná. Získaná rovnováha im vráti stratenú sebaistotu. Najkritickejší sú sami k sebe a uvedomujú si svoje nedostatky. Majú nevyčerpateľnú energiu. Najprv zničia všetkých okolo seba, až potom padajú od únavy. Humor im je vlastný, v ich živote je prínosom a nedokážu sa dlho hnevať. Všetko obracajú na žart. Pre viac informácií o čísle 8 kliknite na farebné tlačítko vľavo hore.

Deviatka vyjadruje ANALYTICKÉ SCHOPNOSTI a duchovno.

Deviatka je číslo duchovného porozumenia a zodpovednosti voči druhým. Je to mentálne číslo, ktoré uvažuje analyticky a hľadá pravdu. Vybavuje ľudí ideálmi a učí ich prežiť život cestou skúseností, pochopenia a trpezlivosti, k čomu je potrebná láska a vyrovnanosť. Deviatky dávajú človeku vysokú úroveň inteligencie. Túto energiu treba prekonávať duševne, ale aj fyzicky, aby bola zachovaná rovnováha. 

Deviatka je číslo analýzy, máme ju v dátume narodenia my všetci narodení v minulom storočí, rovnako ako sme všetci vybavení vďaka jednotke určitým egoizmom. Keď sa obzrieme späť na začiatok 20. storočia, môžeme si všimnúť,  že od roku 1900 svet poznateľne zmenil svoj myšlienkový smer. Čo bolo v rokoch 1800 až 1899 objavené a rozvinuté – a to vďaka precíznemu logickému mysleniu, ktoré so sebou niesla osmička obsiahnutá v čísle rokov, bolo následne od roku 1900 so znepokojujúcou rýchlosťou analyzované a ďalej rozvíjané. Ešte nikdy v histórii momentálnej civilizávie sme neprešli tak razantnou, tak prítomnou fázou, ktorá je svojím stále nenásytnejším, rýchlejším, lepším, vyšším, neustálym vývojom tak znepokojujúca, ako v dobe od roku 1900 do dneška. Veľmi sa teším na svet okolo roku 2030, kedy ľudia narodení po roku 2000 budú určovať charakter spoločnosti. Spoločnosti, v ktorej už nebude prevládať egoizmus jednotky, ale jemnocit, komunikácia a pochopenie druhých, ktoré patria k vibráciám čísla dva. Pre viac informácií o čísle 9 kliknite na deviatku vľavo hore.

NULA vyjadruje PODPORU, duchovný pokrok, lásku, múdrosť, vyšší princíp. 

Nula je okienko do duše, ktorým je možné nadviazať spojenie s vyššími silami, aby ľuďom pomohli prekonať všetky prekážky na ich životnej ceste. Niekto tomu hovorí inšpirácia. Nula dodáva životnú silu a energiu a znásobuje silu čísla, za ktorým sa nachádza. Tým, že sa prekonáme telom alebo duchom, dokážeme pritiahnuť inšpiračnú energiu priamo z vesmíru.

ROVINY v numerogickej mriežke

Tak, ako dokážu charakterizovať povahové črty človeka čísla v mriežke získané z jeho dátumu narodenia, nezanedbateľný význam pri analýzach dátumov majú aj tzv. plné a prázdne číselné roviny. Číselné roviny pomáhajú v detailnejšej analýze schopností aj možností človeka, ktoré môže vedome využiť vo svojom živote. Človek to neraz intuitívne cíti ako energiu, ktorá ho v niektorých etapách života podporuje, resp. mu pomáha riešiť ľahšie životné situácie a problémy. 

Keď sa v mriežke zoskupia vedľa seba v riadku, stĺpci alebo v uhlopriečke tri rôzne čísla, naznačujú nám určitú silu – energiu. Vznikajú plné číselné roviny – tie udávajú schopnosti, ktoré sme dostali do vienka a máme ich využívať. Keď objavíme v mriežke roviny bez čísel, vzniknú prázdne číselné roviny. Tieto naznačujú smer, ktorým sa máme uberať v ďalšom rozvoji, potrebnom pre pokrok osobnosti.

Plné ROVINY:

Rovina MYSLENIA, čísla 1 – 2 – 3

Vytvára ľudí, ktorí sú schopní ponoriť sa do svojich aktivít tak, že ich nič nerozptýli. Dokážu sa sústrediť a vysvetliť svoje myšlienky. Sú výbornými rečníkmi a ovládajú umenie argumentácie. Pre štúdium je táto rovina zo všetkých najlepšia. Pri viacnásobných jednotkách sú v osobných záležitostiach menej komunikatívni. Viacnásobné dvojky v rovine určujú viac citlivosti, chápavosti a intuície. Viacnásobné trojky znamenajú činorodé myslenie.

Rovina VYTRVALOSTI, čísla 4 – 5 – 6

Ľudia s touto rovinou idú pevne za svojím cieľom a nič ich neodradí. Sú priami, otvorení. Ak sú nevyrovnaní, ocitajú sa v depresii. S viacnásobnými štvorkami sú tvrdohlaví a nekompromisní. Viac pätiek vytvára rozhodnosť a citlivosť, a viacnásobné šestky zraniteľnosť a neistotu. Ako milenci sú nesmierne vášniví a milostnému vzťahu prikladajú veľký význam. Ak má váš partner túto rovinu, je pravdepodobné, že ste pre neho najdôležitejšou osobou.

Rovina ENERGIE, čísla 7 – 8 – 9

Majú ju mimoriadne činorodí ľudia. Majú problémy s uvoľnením energie a nedokážu byť pokojní. Bez fyzickej námahy sa ťažko dokážu sústrediť. Prejavuje sa to hlavne na ročníkoch 1987 – 1989 a 1997 – 1999. Táto mládež sa bez športovej aktivity ťažko dokáže sústrediť na vyučovanie. Neznáša obmedzenia a príkazy, ale má veľký zmysel pre humor. Viaceré sedmičky spôsobujú hromadenie energie, fyzickej i emocionálnej. Násobné osmičky poskytujú veľký postreh pre detaily a rýchle myslenie. Viac deviatok naznačuje hlbokú analýzu a duchaplnosť.

Rovina EMPATIE, čísla 3 – 6 – 9

Táto rovina dáva ľuďom bystrú inteligenciu, ktorú možno nasmerovať k vysokej úrovni vzdelania v akomkoľvek odbore. Neznamená to však, že v škole musia dosahovať vynikajúce výsledky. Svoje kvality neraz objavujú až po jej skončení a snažia sa v živote získať úspech. Vždy sa dokážu vzchopiť a využiť príležitosť, ktorá sa im ponúka. Ak sa v rovine objaví viac trojok, človek môže byť vysoko tvorivý vo viacerých smeroch. Tiež môže mať sklon k výstrednosti a neobvyklým záľubám. Viacnásobné šestky môžu predstavovať prílišnú láskavosť, starostlivosť až dotieravosť. Viacnásobné deviatky predstavujú objaviteľský potenciál a zvýšené analytické schopnosti. Ako milenci sú títo ľudia pozorní, láskaví a citliví.

Rovina VÁŠNE, čísla 2 – 5 – 8

Táto rovina ovplyvňuje túžbu, nádej, lásku, radosť, žiaľ, nenávisť, hnev a pomstu. Platí tu pravidlo „všetko alebo nič“. Človek s touto rovinou robí všetko so zápalom. Viacnásobné dvojky zvyšujú senzitivitu, schopnosť intuície a dávajú človeku pochopenie a cit pre osobu alebo záľubu, ktorú si zvolia. Viacnásobné päťky znamenajú vysokú emocionálnu intenzitu, ktorá môže byť až ničivá, nielen pre neho, ale hlavne pre ľudí v jeho blízkosti. Viacnásobné osmičky v rovine zasa vyjadrujú postreh pre detaily a vnímavú myseľ. Títo ľudia sú naozaj zmietaní vášňami aj v láske. S rovnakým nadšením dokážu
milovať niekoľko ľudí naraz. Ak ich niekto sklame, rovnako prudko pociťujú aj bolesť.

Rovina ZRUČNOSTI, čísla 1 – 4 – 7

Zručnosť znamená manuálnu a myšlienkovú obratnosť. Títo ľudia majú neuveriteľne šikovné ruky a niekedy aj celé telo. Vo svojom odbore pracujú neúnavne. Nepotrpia si na disciplínu. Vyhovuje im, keď pracujú sami pre seba, za všetko nesú zodpovednosť a majú prehľad o vlastných financiách. Sú vášniví a potrebujú podobného partnera, aby s nimi udržal krok. Ak neodvedú svoju vnútornú energiu, zmení sa na agresivitu. Kombinácia týchto čísel vyjadruje aj hĺbku myslenia. Títo ľudia sa dokážu presadiť v manuálnej aj duševnej práci.

Rovina ODHODLANIA, čísla 1 – 5 – 9

Dáva ľuďom podnikavosť, aktivitu a húževnatosť. Jedna jednotka naznačuje zarytosť a tvrdohlavosť, takíto ľudia majú klapky na očiach a vidia len to, čo chcú. Keď si niečo zaumienia, nepoznajú hranice. Viaceré jednotky v rovine znamenajú lepšiu schopnosť vyjadriť svoje emócie verbálne. Násobné päťky zas dávajú neuveriteľnú citovú hĺbku. Väčší počet deviatok v rovine zvyšuje originalitu, mentálnu energiu a analytické schopnosti. Odolnosť, odvahu a silu tejto roviny by sme nemali podceňovať.

Rovina POCHOPENIA, čísla 3 – 5 – 7

Títo ľudia sa vyznačujú porozumením a bystrým myslením. K životu potrebujú spoločenské a umelecké vyžitie. Sú schopní veľmi veľa dokázať. Pre svoju vnútornú silu sú uznávaní a obľúbení. Vzťahy sú pre nich veľmi dôležité. Viacnásobné sedmičky v rovine vytvárajú sklony k využívaniu alternatívnych liečebných metód.

Prázdne ROVINY:

Prázdna Rovina SATURNU, chýbajúce čísla 4 – 5 – 6

Táto rovina učí ľudí trpezlivosti a vytrvalosti. Opakovane bývajú podrobovaní skúškam, pokiaľ si neuvedomia, že robia stále tie isté chyby. Môže človeka posilniť, ale vlastnosti, ktoré mu dáva, si musí zaslúžiť životnými skúškami. Situácie sa veľakrát zdajú bezvýchodiskové, ale nesú so sebou životné
ponaučenia. Môže sa na nich prejaviť aj vplyv rodičov a známych. Pre ľudí s rovinou Saturnu je veľmi dôležité milovať a byť milovaný.

Prázdna Rovina SENZITIVITY, chýbajúce čísla 2 – 5 – 8

Umožňuje prežívať city veľmi intenzívne, čím sú títo ľudia značne zraniteľní. Budujú si preto okolo sebaochrannú hradbu, ktorá sa môže prejavovať rôzne, naprílad ako odmeranosť, nedotknuteľnosť, podráždenosť až agresivita. To všetko z nedostatku sebadôvery. Dokážu byť chápaví, veľkorysí a trpezliví ako málokto, vedia sa obetovať pre druhých. Chránia ľudí, na ktorých im záleží, a sú prví, ktorí vycítia potrebu poskytnúť radu alebo pomoc. Ak pracujú s radosťou a citom, dochádza k pozitívnemu využitiu ich energie. S milencom, ktorý má túto rovinu, sa ľahšie dosahuje harmónia, lebo je veľmi citlivý, ústretový a eroticky založený. Urobí všetko pre to, aby ste sa s ním cítili príjemne.

Prázdna Rovina VÍZIE, chýbajúce čísla 3 – 5 – 7

Táto prázdna rovina dáva ľuďom schopnosť emočne predvídať situácie a ísť za svojimi ideálmi. Niekedy svoje schopnosti považujú za neobvyklé a často ich racionálne potláčajú. Majú neuveriteľnú emocionálnu silu. Často lipnú na svojich víziách. Ich vízia je jasná, preto nepochybujú o tom, ako konať. Pre umeleckú tvorbu je táto rovina veľkým prínosom. Vízie jednotlivcov nie sú vždy v súlade s väčšinou ľudí a mnohí potom svoje schopnosti nevyužívajú konštruktívne. Vo vzťahoch sú nesmierne veľkorysí, a preto ich iní často zneužívajú. Ako milenci dokážu byť vnímaví a ohľaduplní k citom partnera.

Prázdna Rovina INŠPIRÁCIE, chýbajúce čísla 3 – 6 – 9

Mentálne schopnosti osôb s chýbajúcimi číslami 3 – 6 – 9 sú obrovské. Majú dosť potenciálu na to, aby sa u nich prejavila genialita. Čerpajú z vyšších prameňov vedenia a inšpirácie, usilovne pracujú. Na preskúmanie tejto roviny sa stačí vrátiť do 19. storočia, kde sú stovky maliarov, spisovateľov a vedcov, ktorí náš svet obohatili v mnohých oblastiach. Treba nájsť rovnováhu medzi mentálnou a emocionálnou energiou, pomocou správnej výživy, cvičením a meditáciou.

Prázdna Rovina POSTREHU, chýbajúce čísla 1 – 4 – 7

Postrehnúť znamená povšimnúť si, zmyslami zaregistrovať, pochopiť. Ľudia s touto rovinou neprikladajú dôležitosť veciam materiálnym, svetským. Namiesto toho študujú a chápu ezoterické a filozofické otázky, sprostredkúvajú ich druhým a smerujú svoju duchovnú energiu v prospech celého ľudstva. Táto rovina sa vyskytovala v dobe pred Kristom a potom až do roku 999.

Prázdna Rovina ODDANOSTI, chýbajúce čísla 7 – 8 – 9

Človek s touto rovinou venuje všetko úsilie určitému cieľu, čas a sily podriadi určitému zámeru. Sú to vodcovské osobnosti vo zvolenom odbore, vynálezcovia. Venujú sa bádaniu, snažia sa uskutočniť svoj sen, pretože táto rovina ich učí vynakladať duchovnú energiu v prospech ľudstva.

Prázdna Rovina ROZVOJA, chýbajúce čísla 1 – 5 – 9

Rozvoj môžeme definovať ako pozvoľný vývoj, prepracovanie podrobností, vylepšovanie, zviditeľnenie niečoho skrytého, dozrievanie nezrelého, dokončenie nedokončeného. Táto rovina oslobodzuje človeka od osobnej ctižiadostivosti a cieľov, takže môže využívať svoje telesné alebo duševné schopnosti a inšpiráciu na rozvoj ideí.

Komplexný osobný, partnerský alebo rodinný
NUMEROLOGICKÝ ROZBOR si môžete objednať TU.

Zdroje:

Milan Walek – Numerologie v praxi
Robin Steinová – NUMEROLÓGIA čísla lásky
www.numero.sk