NUMEROLÓGIA - číslo 1

Jedna 1
Ľudia s jednou jednotkou v dátume narodenia majú problémy vyjadriť svoje vnútorné pocity slovami. Sú preto často neprávom označovaní ako citovo chudobní. Ľuďom s jednou jednotkou postačí vyjadriť svoje city raz a nechápu, že ich partner/ka by chceli počuť častejšie, že sú milovaní. Je im trápne príliš často hodnotiť svoje intímne pocity. Sú veľmi cieľavedomí a nenechajú sa ľahko zviesť zo svojej cesty.

Dve 1
Ľudia s dvoma jednotkami v dátume narodenia dokážu podstatne ľahšie vyjadrovať svoje pocity. Majú dokonca veľkú potrebu delit sa o ne, dávať im voľný priechod, a reagujú veľmi sklamane, pokiaľ ich niekto zastaví. Bez problémov sa zdôveria iným a sú pripravení prispôsobiť sa, ak sú predvedčovaní protiargumentmi. Tito ľudia potrebujú neustále uisťovanie od svojich partnerov, že sú milovaní alebo uznávaní. Ľudia s dvoma jednotkami majú prirodzene problémy v prípade, ak ich partner má iba jednu jednotku a preto nedokáže ich potrebe rozumieť. 

Tri 1
Ľudia s tromi jednotkami v dátume narodenia sa moc netešia, keď je potrebné nejak sa rozhodnúť. Sú si veľmi dobre vedomí svojich problémov, zhodnotia ich zo všetkých strán a sú vážne zmätení, ktoré rozhodnutie je to správne. Potrebujú čas, aby mohli na problém nahliadnuť zo všetkých strán a človek musí mať s nimi trpezlivosť, pretože nútiť ich k rozhodnutiu nie je vôbec nič platné. Keď sa už ale rozhodnú, dajú to jasne najavo. Niektorí ľudia s troma jednotkami sú buď veľkí rozprávači, alebo - druhý extrém - veľmi mlčanliví. Veľmi málo o sebe a o svojich myšlienkach hovoria. V každom prípade si svoje najhlbšie a najvnútornejšie pocity držia pre seba. 

Štyri 1
Kdo má v dátume narodenia štyri jednotky, je pokojný a veľmi citlivý. Pre týchto ľudí je veľmi ťažké jasne vyjadriť svoje pocity, a preto bývajú často nepochopeni. Cítia sa neistí a hľadajú partnera, ktorý im dá vnútornú stabilitu, ktorú oni sami bolestne postrádajú, aj keď navonok vystupujú často veľmi sebaisto. Ľudia so štyrmi jednotkami často strácajú svoju sebaistotu a môžu byť veľmi nepríjemní, keď nevedia, ako ďalej alebo keď sa cítia byť zahnaní do kúta. Pre nich je veľmi dôležité nahromadenú energiu rozumne odbúravať tak, aby našli vnútorný pokoj.

Päť a viac 1 
Títo ľudia majú často ťažkosti nadväzovať vzťahy, pretože majú tendenciu sa pred okolitým svetom sťahovat a ťažko vychádzajú aj sami so sebou. Emočná energia je u nich podstatne vyššia, ako u ľudí so štyrmi jednotkami v dátume narodenia, a vyššia je aj neschopnosť vyjadriť zodpovedajúcím spôsobom svoje city a pocity. Aby sa títo ľudia chránili pred svojou vlastnou neistotou, uchyľujú sa k tomu, že iných slovne zraňujú. Radšej skôr, ako by boli oni sami snáď zranení. Všetko podľa hesla: "Najlepšia obrana je útok.“ Čo je samozrejme v zásade postavené na hlavu, pretože oni vlastne druhých zraňovať nechcú, rovnako tak, ako si neželajú byť sami zraňovaní. Človek musí dať týmto ľuďom veľmi veľa dôvěry, aby dokázali nájsť vnútornú harmóniu a pozitívne premeniť nahromadenú energiu.

Keď chýba 1
Všetci ľudia narodení do roku 2000 majú v dátume narodenia prinajmenšom jednu jednotku, a tým teda prirodzenú potrebu nezávislosti a v neposlednom rade taktiež egoizmus. Ale od roku 2000 môže táto jednotka v dátume narodenia chýbať. Znamená to, že bude chýbať aj tlak uskutočniť svoje JA v podobe, v akej to dnes poznáme. Ľudia bez jednotky v dátume narodenia sa budú musieť nanovo definovať, keď budú chcieť uskutočniť svoje individuálne ciele a želania, pretože u týchto ľudí stojí v popredí vedomia MY.

Izolovaná jednotka
Pokiaľ nám v dátume narodenia chýbajú čísla 2, 5 a 4, tak máme izolovanú jednotku. Ľudia s izolovanou jednotkou majú problémy správne vyjadriť svoje pocity. Neradi hovoria o tom, čo cítia, a často sú preto druhými nesprávne pochopení. Môžu sa u nich prejavovať výbuchy hnevu a plaču. S izolovanou jednotkou chýba spojenie s rozumovým a pocitovým svetom. 

Spôsoby vyrovnania - pobyt na čerstvom vzduchu, tvorivá činnosť, individuálny šport. Pre vyrovnanie nahromadenej energie odporúčam úžasnú a účinnú terapiu LIEČEBNÉ KÓDY.

Komplexný osobný, partnerský alebo rodinný
NUMEROLOGICKÝ ROZBOR si môžete objednať TU.