Spoznajte TAJOMSTVO a SILU
Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT 

Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov
Jarmila Rosinová

Čo sú Liečebné kódy?

Metóda LIEČEBNÉ KÓDY je hlbokou samoliečebnou terapiou 
na uzdravenie vášho tela, mysle aj vzťahov.

Ako Vám môže pomôcť?

Pomôže vám zmeniť život k lepšiemu v hlbokom základe bunkových spomienok. Uzdraví vaše negatívne bunkové spomienky
a Vaše telo aj myseľ sa vyliečia.

Metóda LIEČEBNÉ KÓDY uzdravila môj život po všetkých stránkach
a je mojou dennodennou spoločníčkou na ceste životom.

LIEČEBNÉ KÓDY - liečenie srdca, mysle aj tela

 • LIEČEBNÉ KÓDY sú úplne prírodnou a prirodzenou duchovnou a energetickou terapiou pre Vaše samoliečenie. Nie sú však určené ako náhrada odbornej zdravotnej starostlivosti ani starostlivosti o duševné zdravie.
 • Záujemca o túto techniku berie na vedomie, že všetky záležitosti, týkajúce sa jeho zdravia, má konzultovať so svojím odborným lekárom. LIEČEBNÉ KÓDY sú iba príležitosťou pre Vašu zmenu k lepšiemu životu v oblasti tela, mysle aj vzťahov.
 • Berte, prosím, na vedomie, že účelom LIEČEBNÝCH KÓDOV nie je diagnostikovať, predpisovať ani liečiť žiadnu chorobu alebo duševný stav. Sú samoliečebnou technikou, ktorá sa používa pre relaxáciu, znižovanie stresu a vyvažovanie bioenergetických systémov.
 • Metóda LIEČEBNÉ KÓDY je založená na poznaní, že príčinou všetkých našich problémov je STRES. Tento fyziologický stres nastáva, keď náš nervový systém nie je v rovnováhe.
 • Zdrojom stresu sú podľa tejto metódy naše negatívne bunkové spomienky, zapísané hlboko v našom podvedomí. Preto, pokiaľ nie sú vyliečené negatívne bunkové spomienky v energetickom nastavení tela, veľa ľudí nenachádza úplné uzdravenie aj keď zmenia stravu, začnú športovať či meditovať.
 • Metóda LIEČEBNÉ KÓDY bola objavená v roku 2001 Dr. Alexom Loydom. Dr. Alex Loyd následne vo svojej praxi, spolu s kolegami, viac ako 1,5 roka overoval tento liečebný systém, odstraňujúci z tela stres. Overovali to pomocou testov na variabilitu srdečnej frekvencie (HRV), čo je klasická lekárska diagnostická metóda, ktorá vyhodnocuje úroveň stresu v autonómnom nervovom systéme.
 • Testy HRV potvrdzujú, že metóda LIEČEBNÉ KÓDY naozaj funguje. Jeho kolega a spoluautor knihy LIEČEBNÝ KÓD, Dr. Ben Johnson, sa touto metódou vyliečil z Lou Gehrigovej choroby zhruba po troch týždňoch praktikovania tejto metódy. Toto ochorenie je uvádzané z hľadiska klasickej medicíny ako nevyliečiteľné a zhruba do piatich rokov končí smrťou.
 • Metóda LIEČEBNÉ KÓDY bola Dr. Alexovi Loydovi vnuknutá v dobe, keď jeho žena trpela veľmi ťažkou depresiou so samovražednými sklonmi a lekári si dlhé roky nevedeli dať s jej diagnózou rady. Alternatívne metódy taktiež nepomáhali. Objavením a praktizovaním tejto metódy, ktorá sa na jednej strane opiera o historické pravdy, známe ľudstvu tisíce rokov a na druhej strane je potvrdzovaná modernými výskumami, sa podarilo manželku Dr. Alexa Loyda uzdraviť.
 • LIEČEBNÉ KÓDY sú metódou, ktorá je založená na najnovších poznatkoch kvantovej fyziky a ktorá je v úplnom súlade s prírodnými zákonmi. Dr. Bruce Lipton, biológ Stanfordskej univerzity je jeden z prvých vedcov, ktorý sa zaoberá negatívnymi bunkovými spomienkami z vedeckého hľadiska. Jeho práca ukazuje, že viac ako 90 % z toho, čo ovplyvňuje naše myšlienky a činy, môžeme priradiť k nevedomým spomienkam, ktoré sú uložené v našich bunkách.
 • Tieto spomienky môžu obsahovať nesprávne názory na seba, na iných, na život. Tieto nesprávne a mylné názory vytvárajú negatívne myšlienkové vzorce, z ktorých následne vzniká STRACH a zo strachu vzniká STRES rôzneho druhu, ktorý je príčinou väčšiny fyzických aj psychických problémov. Dr.Lipton tvrdí, že pokiaľ budeme liečiť tieto chybné myšlienkové vzorce, mylné predstavy, nesprávne názory a nezdravé viery, môžeme dokonca liečiť aj genetické ochorenia.
 • Kráľ Šalamún, ktorý je dodnes známy pre svoju múdrosť a pochopenie ľudskej povahy, povedal pred 3 tisícmi rokov, že človek by mal chrániť svoje srdce nadovšetko, pretože z neho prúdi všetok život (" stráž a chráň svoje srdce, pretože z neho vychádza život"). Duchovné otázky sú otázky srdca. Samozrejme, že sa tým nemyslí fyzické srdce, ale srdce inteligentné a milujúce zároveň. Srdce ako sídlo našej duše, nášho svedomia, ale aj nášho nevedomia a podvedomej mysle.
 • Z vyššie uvedeného vyplýva, že keď sa stretne srdce s hlavou, víťazom sa stáva srdce. Sme tým, kým sme vo svojom srdci. Čomu veríme vo svojom srdci, tomu veríme naozaj a podľa toho si tvoríme náš život.
 • Všetci asi dobre vieme, aké je dôležité myslieť pozitívne a v mene lásky. Ale všetci sme už zažili situácie, že aj keď sa veľmi o niečo snažíme, nepomáha to, neposúvame sa. Je to preto, lebo v našom tele je omnoho silnejšia moc, ako je naša vedomá sila vôle. Je to naša podvedomá pamäť, ktorá je x-násobne silnejšia a ktorá tvorí 90 % z celkovej pamäte. V tejto podvedomej pamäti sú uložené vyššie uvedené mylné predstavy (klamstvá), ktorým mylne veríme a podľa nich veľakrát jednáme. Sú to prevažne deštruktívne myšlienkové vzorce, nezdravé názory a návyky, podávané z generácie na generáciu.
 • Naša nevedomá myseľ pracuje s asociáciami, čo znamená, že ak si napríklad spomenieme na Vianoce a máme s touto spomienkou spojené niečo nepríjemné, naša nevedomá myseľ sa oživí a my pocítime nepríjemné pocity, ktorým vôbec nerozumieme. Preto nás často nečakane prepadajú pocity smútku, strachu, zlosti či obáv bez zjavnej príčiny a my nevieme, že prečo. Deje sa to počas celého života, v rôznych situáciách aj keď neexistuje žiadny momentálny objektívny dôvod.
 • LIEČEBNÉ KÓDY sa zameriavajú na negatívne bunkové spomienky, mylné názory a negatívne pocity, ktoré narúšajú náš energetický systém, ktoré energeticky čistia a tým ich liečia.
 • LIEČEBNÉ KÓDY odstraňujú deštruktívny energetický vzorec spomienky. Všetko okolo nás, vrátane toho, čo vnímame ako hmotu, je určitá forma energie. Aj naše telo a celá jeho zložitá telesná aj energetická štruktúra je "iba" energia. A preto je plynulé prúdenie energie základom nášho zdravia. Jej blokácie rôzneho druhu sú základom našich telesných aj psychických problémov.
 • Dr. Alexander Loyd napísal o tejto metóde knihu s názvom LIEČEBNÝ KÓD a od tej doby metódu s úspechom využívajú tisíce ľudí po celom svete. Prečítajte si knihu a zoznámte sa s touto metódou. Veľa ľudí si dokáže pomôcť cvičením LIEČEBNÝCH KÓDOV už po prečítaní knihy.
 • V eBooku Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT je pre Vás pripravený návod, ktorý mne osobne úplne zmenil, a stále mení život k lepšiemu po všetkých stránkach. V oblasti fyzického zdravia, emočného prežívania, aj nastavenia mysle.
 • Metódou LIEČEBNÉ KÓDY vás budem sprevádzať 12 týždňov. Budeme skúmať a uzdravovať 12 kategórií (12 problémových oblastí života). Prakticky to bude prebiehať tak, že po zaplatení eBooku Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT vám prídu základné informácie spolu s pokynmi na 1.týždeň. Potom vám každý týždeň príde email s informáciami, ako postupovať ďalej.
 • eBook Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT je praktickou príručkou, ktorá Vás povedie krok za krokom k vyriešeniu Vašich problémov a ide do hĺbky problémov. Kniha LIEČEBNÝ KÓD je viac teoreticky rozpísaná, ale podľa môjho názoru je vhodné zoznámiť sa s ňou. Mňa osobne práve prečítanie knihy posunulo k hlbšiemu skúmaniu a cvičeniu tejto úžasnej metódy a absolvovaniu intenzívneho tréningu priamo u Dr. Alexandra Loyda a následne k ďalšiemu štúdiu energetického samoliečenia.. Prečítanie knihy nie je podmienkou, je pre Vás však výhodou, ak sa chcete dozvedieť viac teórie.
 • Metóda LIEČEBNÉ KÓDY je hlbokou duchovnou terapiou, ktorá na rozdiel od niektorých iných metód nevyžaduje otváranie bolestivých spomienok a ani nie je potrebné sa nimi spätne aktívne zaoberať.
 • LIEČEBNÉ KÓDY fungujú aj bez toho, aby ste si museli vedome vybavovať nepríjemné spomienky, myšlienky a pocity. Tieto je potrebné iba prežiariť radosťou, svetlom a láskou.
 • Ak metódu LIEČEBNÉ KÓDY, ktorá je krok krokom rozpísaná v eBooku Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT prijmete a zaradíte do svojho dennodenného života, verím, že zmení váš život k lepšiemu vo všetkých oblastiach vášho života.

A aké oblasti života budeme UZDRAVOVAŤ?

 1. týždeň bude praktický, ale zo začiatku aj veľa teoretický - bližšie sa zoznámite s terapiou LIEČEBNÉ KÓDY a naštudujete si základné pojmy.
 2. týždeň budete skúmať a uzdravovať kategóriu NESCHOPNOSŤ ODPÚŠŤAŤ, s ktorou máme problémy asi všetci...
 3. týždeň budete skúmať a uzdravovať kategóriu DOBROTA, resp. SEBAVEDOMIE verzus POCIT MENEJCENNOSTI
 4. týždeň budete skúmať a uzdravovať kategóriu LÁSKAVOSŤ, resp. ÚSTRETOVOSŤ verzus ODMIETAVOSŤ a HRUBOSŤ
 5. týždeň budete skúmať a uzdravovať kategóriu POKORA verzus POVRCHNOSŤ
 6. týždeň budete skúmať a uzdravovať kategóriu DÔVERA verzus OVLÁDANIE
 7. týždeň budete skúmať a uzdravovať kategóriu LÁSKA verzus SEBECTVO
 8. týždeň budete skúmať a uzdravovať kategóriu RADOSŤ verzus SMÚTOK a DEPRESIE
 9. týždeň budete skúmať a uzdravovať kategóriu POKOJ verzus ÚZKOSŤ a STRACH
 10. týždeň budete skúmať a uzdravovať kategóriu TRPEZLIVOSŤ verzus ZLOSŤ, FRUSTRÁCIA a NETRPEZLIVOSŤ
 11. týždeň budete skúmať a uzdravovať kategóriu SEBAOVLÁDANIE/ŠKODLIVÉ ČINNOSTI
         * SEBAOVLÁDANIE verzus Strata kontroly
         * ŠKODLIVÉ ČINNOSTI ako najrozsiahlejšia téma v našich životoch
 12. týždeň budete VYHODNOCOVAŤ, kam ste sa v sebauzdravovaní dostali... 

... a potom pokračujte podľa Vašich potrieb - opakujte celý cyklus, alebo sa vracajte k "Vašim" témam. Ja osobne cvičím LIEČEBNÉ KÓDY od roku 2012 každý deň - ráno po zobudení a večer pred spaním. Najskôr som postupne uzdravovala konkrétne emócie a následne telo. Teraz ich cvičím preventívne.

Viac si o vyššie uvedených kategóriach prečítajte TU 

Pozrite si VIDEO s autorom metódy LIEČEBNÉ KÓDY,
Dr. Alexandrom Loydom, v ktorom svoju metódu vysvetľuje:

(ospravedlňte, prosím, zníženú kvalitu prenosu)

Čo Vám eBook Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov
a jeho praktická realizácia môže priniesť do života:

 •    vyriešenie vašich telesných aj duševných zdravotných problémov
 •    vyriešenie vašich vzťahových problémov
 •    vyriešenie vašich emočných problémov
 •    spoznanie samých seba
 •    zharmonizovanie samých seba
 •    viac energie a menej únavy
 •    viac odpustenia sebe aj iným
 •    viac sebavedomia
 •    viac láskavosti
 •    viac pokory
 •    viac radosti zo života
 •    viac pokoja v živote
 •    viac trpezlivosti
 •    viac sebaovládania
 •    menej škodlivých činností
 •    poďte sa dozvedieť, ako môžete UZDRAVIŤ svoj ŽIVOT vo všetkých oblastiach

Poďte UZDRAVIŤ svoj ŽIVOT!

Poďte si vyčistiť svoje duchovné srdce od tráum, nezdravých názorov a klamstiev.
Poďte svoje srdce naplniť LÁSKOU, RADOSŤOU a POKOJOM.
Pretože iba LÁSKA, RADOSŤ a POKOJ, sú jedinými hodnotami skutočného ŽIVOTA.
Pretože iba ŠŤASTNÝ a MILUJÚCI človek môže okolo seba rozdávať POKOJ a POHODU.
Čím nás bude VIAC, tým bude tento náš svet krajší a bezpečnejší.

A aká je cena?

Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov
Jarmila Rosinová

Cena tohto jedinečného 12-týždňového návodu na UZDRAVENIE Vášho života

je 39 €

To ešte nie je VŠETKO...

Kúpou eBooku Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT naviac získavate jedinečné a originálne BONUSY:

1. BONUS - nádhernú a jedinečnú meditačnú hudbu v hladine alfa ku každej téme
so špeciálnym cinknutím, ktoré je signálom pre výmenu pozície rúk počas cvičenia
Liečebných kódov v dĺžke 72 minút
2. BONUS - ku každej téme špeciálne VIDEO nahovorené autorom metódy Dr. Alexandrom Loydom + ku každej téme pracovné listy ako pomôcka pre vašu pozitívnu zmenu 

Obidva BONUSY získavate úplne ZADARMO! 
BONUSY Vám budú chodiť priebežne s každou týždňovou témou.

Čo o eBooku hovoria jeho čitatelia?

Knihu Liečebný kód od Alexandra Loyda a Bena Johnsona som prečítala pred niekoľkými rokmi. Veľmi ma oslovila, ale až ucelená a zrozumiteľná forma Jarkinho eBooku Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT mi pomohla úplne pochopiť podstatu tohto liečenia. Liečenia duše, mysle a tela.

Liečebné kódy nám ukazujú cestu k sebe a k druhým, učia nás spoznávať, osvojovať si a žiť s deviatimi duchovnými kladnými emóciami. Tie nás vedú k pokoju v duši, vyrovnanosti, dobrému spánku, zlepšeniu vzťahov so sebou a okolím, k pochopeniu kto sme a kým chceme byť a kam kráčame.

Cez pokoj, lásku, radosť, vieru, trpezlivosť, pokoru, dôveru, sebaovládanie a odpustenie sa následne zbavujeme aj chorôb alebo eliminujeme príchod ďalších. Zdravie duševné i telesné sa vďaka obnoveným energiám určite dostaví.

Všetko toto som si odskúšala na vlastnej "koži" a určite mi pomohli práve v období, kedy som stratila otca a doľahli na mňa zdravotné problémy.

Všetko so všetkým súvisí, a preto si dovolim jednu citáciu. Paulo Coelho v Príručke bojovníka píše: " Bojovník svetla verí. Pretože verí v zázraky, zázraky sa začnú diať. Pretože si je istý, že myšlienky môžu zmeniť život, jeho život sa začne meniť. Pretože verí, že nájde lásku, láska sa objaví."

Mgr. Anna Hantáková učiteľka prváčikov 🙂 na dôchodku
eBook je úžasným praktickým návodom, ako Liečebné kódy cvičiť. Pôvodná kniha Liečebný kód je super, ale nedala mi taký praktický návod, aký som našla v eBooku pani Jarky a v následných telefonických konzultáciách s ňou.

Pracujem ako učiteľka a bola som veľmi psychicky na dne a každý deň v práci bol pre mňa utrpením. Nedokázala som sa deťom venovať naplno. Často som maródovala a aj antidepresíva sa začali stávať súčasťou môjho života...Nevedela som, ako ďalej...

Liečebné kódy poznám už dlhšie, ale až po prečítaní pokynov z eBooku Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov som sa začala citiť omnoho lepšie. Hlavne po psychickej stránke, mám väčšiu chuť do života, odišli depresie a smútok. Viac verím sama sebe a nemám strach vyjadriť, čo cítim. Aj moje migrény prestali a ani tŕpnutie rúk sa už neobjavuje.

A s antidepresívami som sa nadobro rozlúčila!

Výrazne sa mi zlepšili vzťahy a do práce znova chodím s nadšením. Deti v škole mi vravia, že som sa zmenila, že som ako slniečko 🙂 A ja sa naozaj cítim plná lásky...

Veľmi sa teším, že som spoznala tento eBook. Liečebné kódy sú naozaj hlboko uzdravujúcou metódou a eBook poskytuje praktický postup, KROK ZA KROKOM. Pomocné pracovné listy sú úžasnou barličkou a hudba k Liečebným kódom je BOŽIA...

Cvičim poctivo dalej 🙂 a veľmi, veľmi, veľmi eBook odporúčam a ďakujem Vám pani Rosinová, že nám odovzdávate svoje dlhoročné skúsenosti a snažíte sa tento svet urobiť krajším.

S láskou ♥ Gabriela
Mgr. Gabriela Vintušová - učiteľka prváčikov 🙂
Liečebné kódy cvičím asi rok. Začal som po prečítaní knihy Liečebný kód od Dr. Alexandra Loyda a stále som trošku tápal. Potom som našiel na tejto stránke eBook Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT od pani Rosinovej a okamžite som cítil, že je to to, čo som potrebobal k svojmu posunu v živote.

Hneď som si ho objednal a som užasnutý praktickosťou a skutočným návodom krok za krokom cez pracovné listy. Ďalší bonus - nádherná meditačná hudba s cinknutím mi neuveriteľne pomohla uvoľniť sa pri cvičení.

Keď som začal cvičiť Liečené kódy, mal som psychické problémy, mierne depresie, pocit, že som k ničomu, že sa mi nič nedarí...

Možno sa vám to bude zdať nadnesené, ale je to tak! Už po týždni pravidelného a poctivého cvičenia som pocítil obrovskú psychickú úľavu. Nehovorím o zázračnom uzdravení, všetky moje problémy za týždeň nepominuli, ale začal sa mi meniť pohľad na svet.

Začal som sa ináč dívať na veci okolo seba. Veľmi mi k tomu pomohli aj následné konzultácie s pani Rosinovou, ktorá je neskutočne láskavá, pozitívna a optimistická žena. Ďakujem. Samozrejme, že mi pomohol aj jej ďalší eBook Ako ZHARMONIZOVAŤ svoje vzťahy podľa A9P (ale o ňom viac v mojej referencii na stránke tohto eBooku) a veľmi sa teším na pripravovaný eBook Ako UZDRAVIŤ svoje telo podľa A9P.

Vrátim sa však k môjmu posunu pri cvičení Liečebných kódov - ako som už napísal, začal som sa ináč dívať na dianie okolo seba, na správanie ľudí, nemám už v sebe taký časový tlak, viac som si začal všímať svojich blízkych, viac som začal chodiť do prírody a venovať sa naozaj tomu, čo ma baví.

Cez Koplexný rozbor mojej maličkosti 🙂 mi pani Rosinová odporučila, čomu sa mám venovať, čo mám eliminovať. Snažím sa držať jej odporúčaní a môj život sa začal neuveriteľne meniť k lepšiemu po všetkých stránkách.

Nemôžem tvrdiť, že už mám vyriešené všetko, čo ma trápilo, ale som si istý, že som na správnej ceste.

P.S. A ešte perlička na záver... po viditeľných zmenách na mojej maličkosti 🙂 sa k cvičeniu Liečebných kódov pridala aj moja manželka, ktorá sa z takýchto vecí vždy "vysmievala"...
Ing. Milan Galbavý
Liečebné kódy mi zachránili život aj vzťah. Cvičím ich každý deň, presne podľa pokynov v eBooku. Účinky som pocítila od prvého okamžiku. Dôvodom kúpy eBooku boli moje dosť vážne emocionálne problémy, ktoré sa nezlepšovali použitím iných metód ani antidepresívnych liekov.

Avšak za celú dobu praktikovania liečebných kódov sa zlepšilo, alebo vyriešilo mnoho mojich problémov ako na psychickej tak aj na fyzickej úrovni; predovšetkým úzkosť a nespavosť, stala som sa kľudnejším človekom, zachovávam si nadhľad nad problémami, ktoré ma predtým zahlcovali, eliminovala únava a zvýšil pocit energie, zrýchlila regenerácia po fyzickom výkone, zmizla niekoľkoročná bolesť po úraze.

Viem, že dĺžka liečby záleží od hĺbky problému a času detoxikácie. Touto metódou som sa dostala jasne k jadru problému, ktorý pochádzal z minulosti a dá sa praktikovaním kódov priamo ovplyvniť. Veľmi ďakujem pani Jarke za jej pomoc, individuálny, empatický a milý prístup na následných konzultáciách s ňou.

Som vďačná, že som mala možnosť spoznať a praktikovať metódu liečebných kódov. Teším sa každý deň na ich cvičenie. eBook je skutočne praktických sprievodcom. Ďakujem.
Ing. Andrea Krevecovápersonálna riaditeľka
Som veľmi rád, že som mal možnosť zoznámiť sa s prácou pani Jarky, hlboko sa ponoriť do myšlienok, ktoré šíri okolo nás. Je priam obdivuhodné, ako dokázala zmeniť svoj v minulých rokoch neľahký život. Ako dokázala pomôcť nielen sebe, ale je úžasné, že sa snaží pomáhať aj iným.

Jej práca je návod, ako správne žiť, ako zdravo žiť, ako byť dobrý a láskavý k ostatným ľuďom. Jej práca je malou a zároveň veľmi veľkou násobilkou života, násobilkou, ktorá by mala byť povinne v učebných osnovách v školách všetkých typov. Tak by sme my všetci pochopili, o čom život je, prečo na tomto svete sme, ako sa máme správať jeden k druhému, ako máme žiť v harmónii a s LÁSKOU. Jarka veľká vďaka za to.
Ing. Peter Rezníček
Pani Jarku poznám už niekoľko rokov a ako sama píše, v určitej etape života sa dostala do veľmi ťažkej životnej situácie v oblasti finančnej, vzťahovej a následne aj zdravotnej. Nevzdala sa však, hľadala cesty a našla.

Metóda sebauzdravovania Liečebné kódy, ktoré opisuje a odovzdáva ostatným ľuďom v tomto praktickom eBooku sú cenné hlavne v tom, že ich má odskúšané na sebe a pomocou nich sa dostala zo svojich zdravotných, emočných a následne aj finančných problémov.

Že metódy fungujú, nie je len jej subjektívny pocit, pretože všetci, ktorí Jarku poznáme dlhší čas sme si nemohli všimnúť, ako sa pred našimi očami menila smerom k pozitívnemu.

Je chvályhodné, že sa so svojimi vedomosťami a osobnými skúsenosťami chce podeliť s tými, ktorí tiež chcú pracovať na sebe a zlepšiť si či už svoje zdravie alebo vzťahy s partnermi, s deťmi, rodičmi, resp. vzťahy všeobecne. K tomu nám ponúka niekoľko metód a praktických skúseností a je len na každom z nás, pre ktoré sa rozhodneme.

Život je zmena a máme ho vo svojich rukách. Vrele odporúčam
Mgr. Imrich Marfiakprofesor fyziky a vedecký pracovník (na dôchodku)