NÁVODY na REGENERÁCIU 
a PRÍRODNÚ očistu orgánov PEČEŇ a ŽLČNÍK

Naším telom tečú životné prúdy, v pečeni sa skrývajú ich pramene.
Veľmi šetri a ochraňuj svoju pečeň,
pretože na nej závisí existencia všetkých ostatných orgánov.

Pamätaj, že v nich je základ všetkých základov.
Pokiaľ je zdravý duch pečene, organizmus je zdravý.

(Avicena - vedec a filozof)

Vo svojej práci vychádzam z filozofie TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY, ktorá zaradila celý svet do piatich energetických prvkov. Tieto prvky nazvala - DREVO, OHEŇ, ZEM, KOVVODA.   

Základnú informáciu o Astrológii 9 planét, ktorá z Tradičnej čínskej medicíny vychádza, ako aj informáciu o prvotnom naštartovaní Vášho SEBAUZDRAVOVANIA si ZDARMA prečítajte v eBooku Ako byť SÁM SEBE LIEČITEĽOM. Taktiež sa v ňom dozviete, do akej energie patríte podľa vášho dátumu narodenia VY alebo vaši blízki.  

Ročné obdobie JAR (približne od 15.02. do 14.05.) je podľa TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY obdobím prvku DREVO, do ktorého energeticky patria aj naše telesné orgány PEČEŇ a ŽLČNÍK.

Niečo o energetickom prvku DREVO:

Prvok DREVO nám naznačuje, že tí, ktorí do neho energeticky patria, majú POVZBUDZOVAŤ iných ľudí k ZMENE a že majú obohacovať náš svet svojimi nekonečnými NÁPADMI.

Zároveň nám naznačuje, že ľudia, ktorí patria do energie prvku DREVO, majú za úlohu naučiť sa vnímať život pozitívne, vnímať všetko ako príležitosť, školu či cestu a ich VÝZVOU je naučiť sa TOLEROVAŤ všetko a všetkých.

Títo ľudia majú tendencie ZATVRDNÚŤ na svojich "neomylných" zásadách a názoroch,
preto je pre nich VÝZVOU nechať druhých ľudí, nech robia a jednajú v svojom živote ako chcú, pretože
 každý človek má právo na svoj názor.

Ľudia energie prvku DREVO sa majú učiť:

 • prekonávať ZATVRDNUTOSŤ, STRES, ŽIARLIVOSŤ, FRUSTRÁCIUHNEV na okolie alebo na seba
 • NEHNEVAŤ sa na nikoho a na nič, teda ani na seba
 • NEROZČUĽOVAŤ sa „neprijateľným“ konaním druhých, ich „čudnými“ názormi a hodnotami
 • ďakovať za každý „kopanec“ a nepríjemnosti, ktoré sa v živote prihodia
 • dokázať v sebe pretvárať zlosť a agresivitu na pochopenie prínosu pre seba
 • uvedomiť si, že druhí ľudia sú pre nich (ako aj pre nás všetkých) „učitelia a tréneri“, ktorí dôsledne nastavujú latku problémov tak vysoko, ako to pre svoj duchovný vývoj potrebujeme. Nie je preto dôvod sa na ľudí hnevať, ale práve naopak. Je treba im byť vďační za to, že nám láskyplne pomáhajú na našej ceste k dokonalosti. Ak nepoznáte, prečítajte si, alebo vypočujte, nádherný príbeh Malá duša a Slnko 🙂 (pomôže k lepšiemu pochopeniu).

Astrológiu deviatich planét (A9P) v súvislosti s podrobnou charakteristikou osobnosti a zameraním sa na HARMONIZÁCIU VZŤAHOV, a nielen partnerských ale aj rodinných či pracovných vysvetľujem v mojom veľmi úspešnom eBooku Ako ZHARMONIZOVAŤ svoje vzťahy podľa A9P.

Zdravotné problémy súvisiace s prvkom DREVO:

Prvok DREVO a spolu s ním orgány PEČEŇ a ŽLČNÍK sú pomyselným začiatkom, východiskom dobrého zdravia, úplným základom, od ktorého sa odvíja všetko ostatné. Preto hľadajte základ všetkých chorôb v oslabení a nedostatočnej činnosti PEČENE a každé SEBAUZDRAVOVANIE začínajte regeneráciou PEČENE, pretože každá choroba je blokácia prúdenia energie, stagnácia, zatuhnutie. A zatuhnutie je prejav oslabenej pečene. Zdravá pečeň je mäkká a pružná.

PEČEŇ a ŽLČNÍK sú orgány TOLERANCIE a SPOKOJNOSTI a ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY vyplývajúce z ich oslabenia sa objavujú v našich životoch vtedy, keď sme prevažnú časť života tvrdí, neústupní, neustále naštvaní, agresívni, negatívni, najedovaní, netrpezliví, netolerantní, keď tvrdo trváme na svojom názore a nepripustíme názory iných, keď na druhých tlačíme, keď sme stále nespokojní, keď neustále kritizujeme všetko a všetkých - vrátane seba.

Nekontrolovaný hnev a agresivita teda vedú k ochoreniam týchto orgánov. Ale POZOR, nielen tá, ktorú vidíme či cítime u agresívnych ľudí, ale hlavne tá, ktorú človek skrýva v sebe a nevyjadrí ju navonok. Pečeň a žlčník oslabujú aj naše vnútorné myšlienkové pochody, v ktorých negatívne posudzujeme a odsudzujeme iných ľudí.

Preto si kontrolujte svoje myšlienky a nedovoľte, aby sa tieto točili vo vašej hlave! Treba ich vyhnať hneď "od prahu"!

Duchovný odkaz orgánov patriacich k prvku DREVO:

NETOLERANCIA a UNÁHLENOSŤ je pre pečeň najväčšou prekážkou. Pre žlčník zasa HNEV, NESPOKOJNOSŤ a ROZČUĽOVANIE. Energeticky ich teda najviac ničí rozčuľovanie, závisť, sebectvo, delenie ľudí na kamarátov a „nepriateľov“, kritika, ohováranie a postavenie sa k problémom zo „zlej strany“. Poruchy pečene a žlčníka vedú k tvrdohlavosti, puntičkárstvu, zbrklosti a k hlúpemu správaniu.

VÝZVOU pečene a žlčníka je nájsť zmysel vlastného života a naučiť sa TOLEROVAŤ ostatných v ich (podľa nás) „zlom a čudnom správaní“ a v (pre nás) „divných“ názoroch. Uvedomiť si a prijať, že toto „zlé a čudné“ správanie je pre nás vlastne pozitívne, aby sme my mohli sami seba posunúť vo vývoji vyššie, pretože zmyslom života pre každého jedného z nás je stať sa vedome „Človekom s veľkým Č“, ktorý vždy a za každých okolností koná s LÁSKOU a v mene LÁSKY.

Problémy s PEČEŇOU:

 • vyjadrujú našu túžbu URVAŤ od života čo najviac (bez ohľadu na druhých)
 • vyjadrujú našu VÝSTREDNOSŤ, PREHNANÚ ROZPÍNAVOSŤ a NEUMIERNENOSŤ pri hodnotení a spotrebe
 • vyjadrujú príliš veľa všetkého - jedla, pitia, sexu, prehnaná expanzia, prehnaná nekonštruktívna kritika, posudzovanie, odsudzovanie, zbytočné a prázdne reči, ohováranie - jednoducho všetko, čo nie je v súlade s LÁSKOU
 • patria sem aj ZÁVISLOSTI a PEČEŇ nás VYZÝVA hľadať správnu mieru a učí nás STRIEDMOSTI a ROVNOVÁHE
 • ukazujú na našu mentálnu TVRDOSŤ, NETOLERANCIU a NEÚSTUPČIVOSŤ v živote
 • vznikajú našimi neustálymi sťažnosťami (aj v našej mysli), nadávkami a pocitom, že sme zlí my aj okolie, ustavičnou kritikou, posudzovaní a odsudzovaním - čím iba ničíme atmosféru okolo seba, sami seba a taktiež svoju pečeň... 

Duchovné posolstvo PEČENE:

Zmäkčuj svoje postoje, buď TOLERANTNÝ.

Stav PEČENE ukazuje na náš vzťah k svetu a k ľuďom, je našou továrňou na sny. Ukazuje, ako dokážeme milovať, TOLEROVAŤ nedostatky druhých, ako dokážeme ustupovať, keď je to potrebné. Aj v prípade, keď je náš názor bližšie k pravde...  

Zároveň vyjadruje našu silu ísť za napĺňaním dôležitých úloh, ktoré pred nás stavia život. Vyjadruje mieru a kvalitu našej komunikácie s okolím a chápanie prichádzajúcich situácií.

PEČEŇ a jej stav ukazuje, či s pokorou prijímame úlohy a výzvy, ktoré pred nás život stavia. Ukazuje, ako tieto úlohy a výzvy dokážeme napĺňať, a do akej miery sa vieme tešiť zo života. 

PEČEŇ je producentom aj barometrom našej životnej nálady. Nejedná sa však o aktuálnu osobnú náladu. Ide o to, či vidíme v živote zmysel, o základné ladenie nášho života, základný temperament. Pečeň je centrom nielen telesnej, ale aj psychickej látkovej premeny.

Pečeň má neskutočnú regeneračnú schopnosť a to znamená, že nikdy nie je neskoro tešiť sa ako malé deti a byť čistou a bezpodmienečnou LÁSKOU.

Problémy s pečeňou začínajú vtedy, keď si zo všetkého, čo sa okolo nás deje začneme robiť veľké starosti namiesto toho, aby sme všetko pokojne "trávili", prispôsobovali sa a verili procesu života. Tieto starosti začnú v nás vyvolávať STRACH z následkov a problémy s prispôsobením sa vyvolávajú HNEV a NESPOKOJNOSŤ.

Ak tieto pocity dlhodobo potláčame a s láskou nevyjadríme, prejde tento hnev a nespokojnosť do depresívnych stavov až psychických porúch, alebo do žlčníkových záchvatov.

Pečeň nás vyzýva, aby sme sa udalostiam a okolnostiam s láskou prispôsobovali a ak nám niečo ubližuje, s láskou vyjadrovali svoje vnútorné pocity. Aby sme neposuzovali druhých a nesnažili sa ich meniť, pretože každý potláčaný HNEV je známkou toho, že sa zabúdame vciťovať do pocitov druhých a že chceme mať pravdu. 

Liečivá formulka pre PEČEŇ:

Poznám vo všetkom a všade iba LÁSKU, RADOSŤ a POKOJ.

Problémy so ŽLČNÍKOM:

 • ukazujú na našu životnú (NE)SPOKOJNOSŤ  so svetom, ale aj so sebou samým
 • sú vyjadrením nášho neustáleho HNEVU a rozčuľovania sa navonok, alebo neschopnosti, resp. nemožnosti či strachu, vyjadriť svoj hnev a svoju zlosť navonok, teda držanie jej vo vnútri
 • vyjadrujú dlhodobý STRACH, že by sme o niečo mohli prísť
 • vyjadrujú taktiež nepríjemný vnútorný pocit, že nám niekto neoprávnene zasahuje do nášho teritória, ktorý nevieme, nedokážeme, alebo máme strach vyjadriť navonok 

Duchovné posolstvo ŽLČNÍKA:

Buď spokojný so všetkým čo máš, 
a aj s tým, čo nemáš. 

ŽLČNÍK je energeticky orgán agresivity a hnevu. (Od zlosti mu vzkypela žlč...) A preto je aj človek s chorým žlčníkom agresívny, neustále podráždený, zlostný, spupný a nahnevaný. Veľakrát nedokáže alebo nechce tento svoj hnev či zlosť adekvátne a s láskou vyjadriť voči iným, alebo aj voči sebe. Často v zlosti vybuchuje, potom ho to mrzí a zasa sa hnevá sám na seba. A tak sa točí v kruhu.

Neustály hnev, rozčuľovanie sa navonok, alebo neschopnosť či strach vyjadriť zlosť a rozčuľovanie či zožieranie sa vo vnútri teda vedie k ochoreniam žlčníka.

Ak sme spokojní a dokážeme vnímať svoj život pozitívne, s láskou a toleranciou, ako príležitosť, školu a cestu, nemusíme sa potom hnevať a rozčuľovať „blbým“ správaním iných a ich „čudnými“ názormi a hodnotami, potom máme žlčník v poriadku.

ŽLČNÍK nás učí aktívne pracovať s agresivitou. To znamená, že nás vyzýva naučiť sa, aby sme agresivitu nepoužívali ako frontálny útok proti niekomu, kto nás nahnevá, ale naopak. Aby sme si protivníka „obalili LÁSKOU a strávili.“ Jednoducho skrotili v sebe to, čo je prebytočné a čo bujnie, čo je pre nás zbytočné až škodlivé.

ŽLČNÍK nie je len zásobník žlče, ale je dôležitý hlavne ako DÁVKOVAČ, ktorý nutne potrebujeme pre naše správne a dobré trávenie. Nie je pravda, že je možné žiť zdravo aj bez neho! Je DIRIGENTOM celého organizmu a bez neho už trávenie nebude nikdy fungovať správne. Ovplyvňuje celý tráviaci trakt a tak následne celé telo.

Keď nie je, chýba dávkovač, takže dávka žlče pre trávenie toho, čo zjete bude stále rovnaká. TO ZNAMENÁ, ŽE NESPRÁVNA. Na mäso rovnako ako na jablko. Na strávenie mäsa potrebuje telo žlče veľa, na jablko v podstate žiadnu. Bez žlčníka nie je dávkovanie. A to je problém!

NIKDY SI NEDAJTE ODSTRÁNIŤ ŽLČNÍK! A samozrejme nielen žlčník, ale ani nič iné. Ak s ním máte problémy, zmeňte stravu, očistite svoje telo zvnútra, začnite sa hýbať, urobte poriadok vo svojich myšlienkach a aj vo vzťahoch.

Ak už žlčník NEMÁTE, o to VÄČŠÍ POZOR DÁVAJTE na to, čo konzumujete, aby to pri tom žlčníku aj ostalo a nepostupovalo to ďalej - napríklad k vážnym problémom s hrubým črevom. Tiež pre vás platí vyššie uvedené. Dávajte pozor na stravu, robte pravidelnú očistu tela zvnútra, hýbte sa, urobte poriadok v myšlienkach a vzťahoch. 

Liečivá formulka pre ŽLČNÍK:

Dávam s LÁSKOU a RADOSŤOU
a nič za to nechcem.

Stručný fyzický popis orgánov PEČEŇ a ŽLČNÍK:

PEČEŇ je jedným z najdôležitejších a najkomplexnejších orgánov. Leží v hornej časti brucha na pravej strane pod rebrami. Je biochemickou "továrňou" nášho tela a má obrovské množstvo funkcií. 

PEČEŇ nás zbavuje jedov, škodlivín a cudzích, pre telo neznámych a nebezpečných látok, produkuje energiu, ukladá energiu, prebieha v nej látková premena (telesná aj psychická), vyrába enzýmy, hormóny a dôležité rozpúšťadlá.

Ďalej sa podieľa na tvorbe a kvalite krvi, tvorí močovinu, skladuje sacharidy, prebieha tu stavba, prestavba a rozklad životne dôležitých látok. Aktívne sa podieľa na metabolizme cukrov, proteínov a tukov. Syntetizuje všetky druhy bielkovín a rozkladá ich na aminokyseliny.

Pokiaľ je PEČEŇ v poriadku, výrazne zvyšuje silu nášho imunitného systému.

PEČEŇ taktiež nepretržite produkuje aj žlč (asi 1 liter denne), ktorá sa hromadí v žlčníku. Keď zjeme tuky, žlčník sa zmrští a NADÁVKUJE potrebné množstvo žlče cez žlčovody do dvanástnika. Žlč je teda dôležitá pre trávenie tukov a preto sa bolesti žlčníka objavujú najčastejšie potom, keď sme sa prejedli príliš mastnými jedlami.

PEČEŇ je považovaná aj za orgán zodpovedný za duševnú a nervovú činnosť nášho tela. Pokiaľ je pečeň zdravá a dobre vyživovaná, je zásobárňou príjemného životného tepla a pomáha nám k správnym rozhodnutiam. Človek so zdravou pečeňou býva vytrvalý, odvážny, trpezlivý, pokojný, optimistický a má usporiadané myšlienky. 

ŽLČNÍK je neveľký orgán, umiestnený priamo pod pečeňou na pravej strane tela pod rebrami, ktorý slúži na skladovanie a dávkovanie žlče, vyrobenej pečeňou.

Žlčník sa stiahne v okamžiku, ked začneme prežúvať potravu a pocítime je prvú chuť. Keď je žlč potrebná k tráveniu, žlčník sa otvorí a cez žlčovody vypustí potrebné množstvo žlče do dvanástnika. Žlč je dôležitá pri trávení tukov.

Najčastejší problém žlčníka sú kamene, ktoré sa v ňom vytvoria a môžu upchať žlčovody. Toto upchatie žlčocovodov spôsobuje bolesti a môže vyústiť až k zápalu žlčníka a následne k problémom s pečeňou aj pankreasom.  

ŽLČNÍK teda funguje ako zásobník a dávkovač žlče. Problémy so žlčníkom začínajú vtedy, keď sa nám blokujú vývody zo žlčníka – žlčovody.

Žlčovody ako prvé reagujú na STRES stiahnutím (zúžením priechodu). Keď žlč nemôže stiahnutými žlčovodmi prechádzať voľne, dochádza v nich k tuhnutiu a zatvrdnutiu žlče, čo pociťujeme ako bolesť. Často si bolesť v žlčovodoch zamieňame za bolesť žlčníka.

Keď sú žlčovody upchaté zatvrdnutou žlčou, nemôže ďalšia odchádzať zo žlčníka do dvanástnika, vracia sa späť, kde kryštalizuje a môžu sa začať tvoriť žlčové kamene.

Pri nedokonalej funkcii žlčníka, kedy žlč neodchádza podľa potreby do dvanástnika a vracia sa späť, môže postupne prichádzať k zápalom žlčníka a nakoniec aj pečene. A keďže má žlčník a pankreas spoločný vývod do dvanástnika, môže byť  zatuhnutou žlčou ohrozený aj pankreas. 

PEČEŇ je najväčšia biochemická "továreň" s najväčšou regeneračnou schopnosťou v tele a ŽLČNÍK je často nazývaný DIRIGENTOM organizmu, pretože ovplyvňuje celý tráviaci trakt. Stav našej PEČENE je priamo úmerný nášmu pohľadu na svet, ako dokážeme TOLEROVAŤ a stav ŽLČNÍKA ukazuje na našu (NE)SPOKOJNOSŤ so svojim životom či svetom všeobecne..

Sú to úžasné orgány, ale každá minca má dve strany. Vďaka svojim úžasným schopnostiam si PEČEŇ „necháva páčiť“ neuveriteľné veci. Aj napriek tomu, že sa o ňu nestaráme - nedetoxikujeme a neregenerujeme, aj keď ju extrémne zaťažujeme neprirodzenou a chemickou stravou, aj keď sa stále rozčuľujeme a ona musí neustále eliminovať toxíny nielen zo zaťažujúceho jedla, ale aj z našich „jedovatých“ myšlienok, aj tak pre nás pracuje. Aj napriek všetkému, čo jej „stvárame“, sa stále snaží vyhovieť nám. Keď pôjdete na pečeňové testy, výsledok bude uspokojivý, aj keď bude pečeň pracovať iba na 20 – 30 %!

A práve v tom tkvie to nebezpečenstvo. Keď sú pečeňové testy zlé alebo keď sa prejaví nejaká zjavná choroba PEČENE, to je už naozaj na zamyslenie! Vtedy je naozaj za 5 minút dvanásť! Ale aj z takéhoto stavu vieme pečeň dostať späť – práve vďaka jej neuveriteľnej regeneračnej schopnosti. Takže nezúfajme. Keď vieme, ako na to, nič nie je stratené.

ŽLČNÍK je iný. Ten nám dá vedieť bolesťami, kŕčmi až záchvatmi omnoho skôr, a pomerne výrazne, že mu dávame na „frak“. Tým vlastne chráni pečeň. Poctivo a svedomito si plní funkciu "ochrancu pečene. Lenže my NEPOČÚVAME naše telo, alebo mnohí ani netušia, že problémy so žlčníkom sú predzvesťou problémov s pečeňou.

Keď je zle, bežíme k lekárovi a voláme či prosíme: „Pomôžte mi - rýchlo a hlavne... aby som ja nemusel NIČ pre to urobiť... len nech ma to už nebolí... a nech to nič nestojí... a nech sa môžem čím skôr vrátiť do „bežného“ života... nech môžem čím skôr robiť to, čo som robil predtým...“

A sme doma!!! Robiť to, čo som robil predtým... Málokomu dôjde, že práve kvôli tomu, čo sme robili doteraz, žlčník volá o pomoc. No a ako k tomu pristupuje oficiálna medicína? Jednoducho ten „neposlušný“ a hlavne „zbytočný“ žlčník vyrežú. Ale lekári inak nevedia, tak ich to naučili. A ďalší problém je ten, že poisťovňa za radu, ako žlčník zregenerovať, lekárovi nezaplatí. Ale za chemické lieky alebo operačný výkon zaplatí...

Človek so zdravým žlčníkom nie je pre farmáciu dlhodobý klient. Ale pacient bez žlčníka, ktorý nedbá o svoje zdravie je dobrý dlhodobý a potenciálny klient. Veď odstránením žlčníka sa mu rozhasí celý tráviaci trakt a črevá. A to teda bude čo celé roky liečiť...

Ale chceme to vôbec počuť? Chceme počuť, že za boľavý žlčník si môžem JA? Že to JA som do seba dával tie ťažké a mastné jedlá či šialené kombinácie. Že som to JA, kto sa hneval či rozčuľoval, kritizoval či posudzoval.

A že to JA s tým mám niečo robiť? Alebo dokonca za niečo platiť? NEMUSÍME nič. Ale MÔŽEME všetko. Je to predsa naše telo, je to naše zdravie a samozrejme aj naša bolesť a naše problémy. Tak kto iný by s tým mal niečo urobiť?

Ako sa v predstihu prejavuje oslabenie PEČENE? 

 • problémy s očami
 • bolesti hlavy - hlavne na pravej strane
 • NESPAVOSŤ, resp. budenie sa v čase medzi 01:00 až 03:00 je známkou oslabenia pečene a je treba jej pomôcť
 • problémy s kožou - aj nechty, vlasy, ochlpenie, mazové žľazy (akné, psoriáza, ekzémy...)
 • problémy s nervami a nervovým systémom (trvalá únava bez dôvodu, rôzne strachy, plačlivosť, podráždenosť, depresie, úzkosti...)
 • problémy s pohybovým systémom - kĺby, šľachy, väzivá, chrupavky - (artridíta a pod.)
 • problémy so svalmi -  pokiaľ svaly nie sú dostatočne vyživené krvou z pečene, vedie to k ich stuhlosti, necitlivosti a ku kŕčom
 • problémy s vonkajšími pohlavnými orgánmi, nadobličkami a ďalšie, pretože pečeň ovplyvňuje v podstate všetko a jej oslabenie je začiatkom všetkých problémov
 • aj bronchiálna astma a bronchitída má súvislosť s oslabenou pečeňou
 • oslabená pečeň sa podieľa aj na vzniku alergických reakcií a chronickej únave (resp. oslabením pečene sa začínajú všetky naše zdravotné problémy)
 • toxické zaťaženie pečene spôsobuje aj stav, ktorý poznáme pod názvom JARNÁ ÚNAVA

Ak chceme uzdraviť vyššie uvedené problémy, 
musíme bezpodmienečne PRÍRODNE regenerovať svoju PEČEŇ! 

Ak týmto príznakom NEVENUJEME pozornosť a NEPODPORÍME svoju PEČEŇ prírodne a prirodzene, môže to mať za následok jej trvalé poškodenie
a následne poškodenie ďalších orgánov a zbytočné zdravotné problémy.

Nenechajte však dôjsť oslabenie vašej PEČENE a ŽLČNÍKA
až do fyzického zdravotného problému a kontrolujte si ich:

1. Podľa orientálnej DIAGNOSTIKY z TVÁRE a podľa rôznych ďalších prejavov na tele

Nedostatočnosť orgánov PEČEŇ a ŽLČNÍK so sebou prináša obrovské množstvo rôznych chorôb, preto je veľmi dôležité si ich chrániť a podporovať ich LÁSKYPLNÝM postojom k životuTOLERANCIOU k všetkým a všetkému, čo k nám v živote prichádza.

Taktiež je však veľmi dôležité PRAVIDELNE ich čistiť,
PRÍRODNE regenerovať a DETOXIKOVAŤ na TELESNEJ úrovni

Telesnú očistu by sme mali v našej dobe plnej stresu, chémie, alkoholu, cigariet, nekvalitných potravín a znečisteného životného prostredia dopriať našej PEČENI a ŽLČNÍKU každý rok, najvhodnejšie je to v ich najaktívnejšom období, to znamená na JAR, približne od 15.02. do 14.05, kedy sú energeticky najsilnejšie a majú zosilnenú schopnosť regenerácie. Ale platí to aj naopak - vtedy sú aj najnáchylnejšie na poškodenie. 

Pokiaľ však máte momentálne s nimi nejaké problémy, samozrejme,
že nečakajte na JAR, ale začnite s UZDRAVOVANÍM HNEĎ!

Nasledujú rôzne PRÍRODNÉ a PRIRODZENÉ návody a odporúčania
pre UZDRAVOVANIE vašej PEČENE a ŽLČNÍKA:

 • 1
  Určite upravte stravu smerom k zdraviu!

  Naštudujte si Minikurz ZDRAVEJ VÝŽIVY, v ktorom nájdete základné princípy prirodzeného stravovania podľa:
  - prvkov ENERGETICKÉHO PENTAGRAMU
  - podľa princípu JIN a JANG
  - podľa KRVNEJ SKUPINY
 • 2
  Denne zaraďte do svojho jedálnička čerstvé ovocné a zeleninové šťavy!
  PROSÍM, nie konzervované, ale čerstvo odšťavené
  a do 20-tich minút POMALY a NALAČNO vypité
  Kliknite na obrázok vpravo a UZDRAVUJTE SA
 • 3
  Doplňte svoju výživu na 100% overenými, kvalitnými a prírodnými doplnkami stravy
  Tieto mám osobne a dlhé roky overené ja, moja rodina,
  ako aj množstvo mojich spokojných klientov.
  Kliknite na obrázok vpravo alebo TU a zoznámte sa
  s kvalitnými prírodnými produktami pre prirodzené
  SEBAUZDRAVOVANIE vašej PEČENE a ŽLČNÍKA
 • 4
  Zozbierala a spísala som pre vás aj rôzne BABSKÉ RADY z prírody

  Kliknite na obrázok vpravo a UZDRAVUJTE vašu PEČEŇ a ŽLČNÍK
 • 5
  Návod na SEBAUZDRAVOVANIE
  PEČENE a ŽLČNÍKA metódou
  reflexná terapia chodidiel nájdete TU
  alebo kliknutím na obrázok vpravo
 • 6
  Návod na SEBAUZDRAVOVANIE
  PEČENE a ŽLČNÍKA telovými sviečkami
  a akupresúrou nájdete TU
  alebo kliknutím na obrázok vpravo
 • 7
  Stiahnite si a vyskúšajte aj ďalšie NÁVODY, ktoré som pre VÁS vytvorila

  Možno tam nájdete smer, cestu, nápad alebo AHA moment, ako začať VÁŠ aktuálny alebo dlhodobý zdravotný, emočný alebo vzťahový problém vyriešiť

Rôzne DIAGNÓZY, ktoré vznikajú v súvislosti s oslabenou PEČEŇOU a ŽLČNÍKOM, 
a NÁVODY na ich prírodné UZDRAVENIE, hľadajte v ZOZNAME CHORÔB.

Pozrite si aj eBooky, ktoré som pre VÁS pripravila:

Ako ZHARMONIZOVAŤ svoje vzťahy 

Spoznajte komplexný NÁVOD na ZHARMONIZOVANIE
vašich vzťahov podľa Astrológie 9 planét
a žite láskyplný a radostný život

so svojimi blízkymi.

Ako
UZDRAVIŤ
svoje telo

Spoznajte praktický NÁVOD na
SEBAUZDRAVENIE

vašho tela podľa Astrológie 9 planét
PRÍRODNE a PRIRODZENE
.

eBook pripravujem 🙂

Spoznajte TAJOMSTVO a SILU
Liečebných kódov

Spoznajte 
hlboko uzdravujúcu metódu 
a UZDRAVTE svoj ŽIVOT aj v oblastiach,
o ktorých si myslíte alebo vám hovoria, že sa to nedá...
...zistite, že sa to dá!

Vypínač
STRESU a BOLESTI

Je to fantastická a rýchla technika na eliminovanie negatívnych emócií, bolestí, strachov,
stresu a fóbií. 

V niektorých situáciách až neuveriteľne účinná.

Ďalšie moje služby pre VÁS

MASÁŽE a TERAPIE
pre telo aj dušu

 • úľava od bolestí
 • zlepšenie zdravia
 • prevencia
 • oddych pre telo aj myseľ
 • relaxácia a pohoda

MASÁŽ je dotyková terapia, ktorá je nielen príjemným a uvoľňujúcim zážitkom, ale hlavne je mnohými spôsobmi prospešná Vášmu
celkovému zdraviu.

MASÁŽ nie je určená len pre občasný relax. Je dobrá pre Vaše telo, psychiku a prevenciu z viacerých dôvodov, preto z nej urobte pravidelnú súčasť
Vášho života.

Kliknite na obrázok hore alebo
na žlté tlačítko dole a pozrite si ponuku masáží a terapií.

Telefonická alebo osobná KONZULTÁCIA

pre riešenie vašich problémov
v oblastiach zdravie, výživa, myseľ, emócie, vzťahy a deti ♥

podľa NUMEROLÓGIE,
Astrológie 9 planét,
a psychosomatiky,

Mojou vášňou je orientálna diagnostika, pomocou ktorej pomáham klientom nájsť súvislosti tela, mysle a duše.

Pomáham im pochopiť duchovné posolstvo rôznych chorôb, problémov
vo vzťahoch alebo v živote celkovo.

Pomáham im nájsť cestu
k SEBASPOZNANIU, k SEBAUZDRAVENIU
a k spokojnému životu.

Komplexný NUMEROLOGICKÝ
rozbor

(osobný/partnerský/rodinný)

pre vaše SEBAPOZNANIE

Vypracovávam 
Komplexné osobné, partnerské
a rodinné rozbory
 podľa
Astrológie 9 planét
a
NUMEROLÓGIE,
ktoré vám pomôžu spoznať svoju energiu, svoje dary
a hlavne svoje výzvy,
na ktorých treba "popracovať".

Pomáha nájsť cestu
k SEBASPOZNANIU, k SEBAUZDRAVENIU
a k spokojnému životu.

Prírodné doplnky výživy,

prírodná kozmetika, 
ekologické čistiace
a pracie prostriedky

 • pre prevenciu zdravia
 • pre vaše dobré zdravie
 • pre zdravú krásu
 • pre zdravú domácnosť

V dnešnej "dobe jedovej" je veľmi ťažké zabezpečiť pre seba a svoju rodinu kvalitnú potravu.

Preto ja osobne preventívne používam na doplnenie výživy rokmi overené, kvalitné a čisto prírodné výživové doplnky,
ktoré odporúčam aj svojim klientom na UZDRAVOVANIE
alebo ako PREVENCIU.

Kliknite na obrázok hore alebo
na žlté tlačítko dole a zoznámte sa s kvalitnými doplnkami výživy pre Vaše prírodné SEBAUZDRAVENIE.

A čo pre VÁS pripravujem?

Moje už viac ako 10-ročné skúsenosti práce masérky a terapeutky tela aj duše ma priviedli k myšlienke ponúknuť vám prostredníctvom mojich stránok jednoduché, ale veľmi účinné a overené techniky, terapie a informáciektoré úspešne používam vo svojej praxi so stovkami spokojných klientov. 

Pomocou týchto rôznych techník a terapií vás rada povediem k Vášmu SEBASPOZNANIU, SEBADIAGNOSTIKE a k následnému SEBAUZDRAVENIU tela, mysle, vzťahov a aj vašich malých detí. Spojila som všetky poznatky a skúsenosti z mojej dlhoročnej terapeutickej praxe a pripravujem pre vás komplexný ročný online program pre zlepšenie vášho života v oblasti telesného aj psychického zdravia, vzťahov, ako aj spokojnej sebarealizácie, v ktorom vám s otvoreným srdcom ♥ ukážem cestu:

Ako byť

SÁM SEBE LIEČITEĽOM

tela, mysle, vzťahov a svojich detí

V tomto komplexnom online programe nájdete riešenia na vaše problémy rôzneho druhu, ako aj účinné a overené RADY a NÁVODY, ako prírodne a prirodzene UZDRAVIŤ vaše telo, myseľ, vzťahy a aj vaše malé deti.

Samozrejme, že bez zbytočných chemických liekov a bez zbytočných operácií.

Nájdete v ňom NÁVODY, ako sa OSLOBODIŤ:

 • z telesných aj duševných chorôb
 • z otroctva chemických liekov a zbytočných operácií
 • z otroctva negatívnych myšlienok a emócií

Postupne v ňom vysvetlím:

 • čo robiť, aby bola vaša myseľ konštruktívna a tvorivá a aby slúžila ona vám a nie vy jej
 • čo a ako máte jesť, aby bolo vaše telo zdravé, štíhle, vitálne a dobre vyzerajúce
 • čo robiť, aby boli vaše vzťahy šťastné a harmonické
 • čo robiť, aby boli vaše deti zdravé a šťastné

V ročnom on-line programe POCHOPÍME, že ZDRAVIE a ŠŤASTNÝ ŽIVOT je v našich rukách, resp. v našej hlave.
Získate praktický NÁVOD, ako UZDRAVIŤ svoj ŽIVOT vo všetkých oblastiach.

HLAVNE mi však ide o to, že keď každý z nás uzdraví SÁM SEBA,
potom SPOLOČNE dokážeme uzdraviť CELÝ SVET... ❤️❤️❤️