PULZNÁ MAGNETOTERAPIA je jednou z najstarších foriem fyzikálnej terapie. Jej princíp spočíva v pôsobení umelého magnetického poľa určitých parametrov na ľudský organizmus. U klientov je veľmi obľúbená, pretože je jemná, nemá vedľajšie účinky a má výborný, a pomerne rýchly efekt pri zmierňovaní bolestivých stavov. Jej použitie je veľmi rozsiahle z dôvodu širokého pôsobenia na ľudský organizmus.

PULZNÁ MAGNETOTERAPIA má svoje stabilné miesto v nemocniciach, rehabilitačných a kúpeľných zariadeniach, u praktických lekárov aj špecialistov, ale aj v detských liečebniach a domovoch pre seniorov. S úspechom sa používa v reumatológii, ortopédii, rehabilitácii, športovej medicíne, balneológii, dermatológii, neurológii a v ďalších lekárskych oboroch.

V posledných rokoch sa čoraz viac využíva aj v mnohých domácnostiach, kde je možné aplikácie dostatočne často a dlhodobo využívať pre viacerých členov rodiny.

Pôsobením nízkofrekvenčného pulzného magnetického poľa (NPMP) dochádza v tkanivách k zvýšeniu membránového potenciálu buniek, čo spôsobuje ich aktiváciu.
Je to dôležité z dôvodu, že povrchové potenciály buniek pri rôznych ochoreniach klesajú oproti potenciálu zdravých buniek. Udávaný elektrický potenciál zdravej bunky je približne 90 mV a chorej bunky 30 mV.

Pôsobením liečebného pulzného magnetického poľa na problémové oblasti tela sa vnútrobunkové potenciály vyrovnávajú, a tým sa vytvárajú podmienky na regeneráciu tkanív a fyziologických funkcií. Magnetické pole pôsobí na tkanivo rovnomerne a aplikáciu je možné vykonávať aj cez odev, obväzy aj sadru.

Biologické zmeny v tkanivách vznikajúce pôsobením nízkofrekvenčného pulzného magnetického poľa (NPMP) je možné kladne využiť v celom rade zdravotných problémov.

Účinky je možné zhrnúť do šiestich základných liečebných skupín:

 1. Analgetický účinok (tlmiaci bolesť) – NPMP podmieňuje vznik prúdu v nervových vláknach, ktorý blokuje prechod bolestivých pocitov z miesta bolesti cez miechu do mozgových centier. Zvýšenou tvorbou endorfínov, potlačením zápalu a opuchu dochádza k ústupu bolesti a k upokojeniu. Po aplikácii NPMP bola preukázaná zvýšená aktivita odbúravania kyseliny mliečnej, ktorá dráždi nervové receptory a spôsobuje bolesť. Osobitne priaznivé pôsobenie preukázalo NPMP pri bolestivých zdravotných problémoch ako je ischias, útlak nervov z rôznych príčin. Protibolestivý účinok je základným účinkom, pre ktorý je NPMP u väčšiny osôb používaná. Široko sa využíva pri mnohých degeneratívnych ochoreniach pohybového aparátu, pri poúrazových a pooperačných stavoch.
 2. Myorelaxačný účinok (uvoľňujúci kŕče/spazmy) – pôsobením NPMP sa uvoľňuje kostrové svalstvo, a tým sa urýchľuje odplavovanie kyslých metabolitov, spôsobujúcich bolestivé dráždenie v svaloch a miestach chronického zápalu. Tým sa tlmia bolesti a povoľujú bolestivé svalové kŕče/spazmy. Myorelaxačný (uvoľňujúci) účinok NPMP na chrbtové svalstvo zmierňuje celý rad ťažkostí – stuhnutú krčnú chrbticu, bolesti hlavy, závrate, nedoslýchavosť, obmedzenú pohyblivosť, bolesti vystreľujúce do končatín a pod. Myorelaxačný účinok na hladkú svalovinu uľaví od bolesti pri kolikách. Relaxácia kostrového svalstva je nevyhnutnou podmienkou pri liečbe všetkých bolestivých stavov pohybového aparátu.
 3. Protiedémový účinok (protiopuchový) Zrýchlenie látkovej výmeny po aplikácii NPMP umožní rýchlejšie vstrebávanie opuchov a v danej oblasti zároveň dochádza k výraznému tlmeniu zápalu a bolesti. Protiopuchový a protizápalový efekt NPMP je dobre využiteľný pri kataroch horných dýchacích ciest, pri zápaloch dutín, zápaloch ďasien, pri alergickej nádche a pod., ale aj po úrazoch a operáciách.
 4. Vazodilatačný účinok (rozširujúci krvné riečisko) Z dôvodu zlého životného štýlu (nadmerný stres, nevhodná strava a pod.) sa na povrchu červených krviniek (erytrocytov) vytvára záporný náboj a vplyvom lipido-proteínových väzieb dochádza k ich „lepeniu sa“ a vytváraniu zhlukov. Nastávajú problémy s mikrocirkuláciou, problémy s trávením bielkovín, zhoršená výživa všetkých buniek, znížená funkcia krviniek vylučovať odpadové látky akoCO2 a prinášať kyslík, dehydratácia, kyslé pH atď. Zlepené erytrocyty ťažšie prechádzajú cez tenké kapiláry. Je to zvýšený stres pre srdce a vzniká zvýšený tlak potrebný na pumpovanie krvi. NPMP ovplyvňuje polarizáciu červených krviniek a vytvára v nich kladný náboj. To znamená, že pôsobí proti ich zliepaniu, ovplyvňuje ich opätovné rozptýlenie a tým zväčšuje plochuschopnú viazať kyslík. Krv, ktorá prešla vytvoreným magnetickým poľom, vykazuje väčšiu schopnosť viazať kyslík (lepšie sa okysličuje). Polarizácia krviniek priaznivo ovplyvňuje svalové napätie ciev, tepien, vlásočníc a kapilár, čím dochádza k ich prirodzenému rozšíreniu (vazodilatácii) a tým k dokonalému zásobeniu tkanív okysličenou krvou a živinami a k rýchlejšiemu odvodu toxických látok mimo bunky. Tento proces je základom ozdravenia tkanív a následne celého tela a má vplyv na harmonizáciu činnosti srdca, obehu a krvného tlaku. NPMP taktiež pozitívne ovplyvňuje plasticitu krviniek a pružnejšie krvinky sa lepšie prispôsobujú prekážkam v cievnom riečisku. Vplyvom NPMP sa zároveň znižuje riziko tvorby krvných zrazenín (trombov). Magnetoterapia sa osvedčila pri ľahkých formách ischemickej choroby srdca a ischemickej choroby dolných a horných končatín, pri nehojacich sa vredoch predkolenia a všetkých poruchách prekrvenia. Nedochádza k rekanalizácii už uzavretých ciev, ale značne sa rozširuje kolaterálne (vedľajšie) riečisko v koži a v svalovom tkanive. Vazodilatačný účinok NPMP je žiadúci pri všetkých postihnutiach cievneho systému, kde je sťažený prietok okysličenej krvi, t. j. pri ischemických problémoch končatín, srdca, mozgu. Teda všade, kde zvýšené zásobenie kyslíkom pomáha hojiť a zlepšovať funkciu tkanív a orgánov a zároveň pôsobí protizápalovo.
 5. Detoxikačný efekt (odbúravanie škodlivín a urýchlenie látkovej výmeny) Detoxikačný efekt predstavuje ovplyvnenie intenzity látkovej výmeny. NPMP prestupuje rovnomerne exponovaným tkanivom (každou bunkou) a indikuje tu oslabené elektrické prúdy. Dochádza tak ku zmenám povrchových napätí buniek, k zmenám priepustnosti bunečných membrán, k zvýšeniu prekrvenia, okysličenia, zásobenia živinami a lepšiemu odvádzaniu metabolických splodín z exponovaných tkanív, čo je základný predpoklad každého ozdravného procesu. Intenzívnejšia látková výmena, odsun a detoxikácia splodín sú začiatkom všetkých hojivých a regeneračných pochodov. Napr. pôsobenie NPMP na pečeň stimuluje jej činnosť a urýchľuje a zefektívňuje detoxikačné pochody v celom organizme. Lokálne efekty dosiahneme priložením aplikátora na problémovú oblasť – sval, kĺb, chrbticu, orgán a pod. Použitím malého aplikátora dosiahneme zásluhou vyššej indukcie silnejší lokálny účinok. Použitím plošného aplikátora dosiahneme aj napriek nižšej indukcii celotelovo väčší pozitívny metabolický účinok. Detoxikačný účinok sa pozitívne prejaví v celom rade ochorení a stavov. Napr. pri metabolických chorobách ako diabetes a dna, pri regenerácii tkanív po prekonaných infekciách – zápal pečene, mononukleóza, toxické poškodenie tkanív, ale aj pri ekzéme a iných alergiách.
 6. Hojivý, regeneračný, protizápalový a protireumatický účinok. Vyššie uvedené účinky sa vysvetľujú nešpecifickým podráždením cytoplazmatickej membrány buniek, kde dochádza k aktivácii metabolického reťazca. Účinok bol preukázaný na kosti aj na mäkké tkanivá. NPMP výrazne urýchľuje hojenie, aktivuje tvorbu nového tkaniva (rýchla stavba kostného tkaniva a zavápnenie – aj pri osteoporóze) a vedie k zvýšenej citlivosti na parathormon (hormón regulujúci hladinu vápnika v organizme). NPMP sa preto používa na urýchlenie hojenia zlomenín, hojenia preudoartróz (pakĺbov), na spevnenie uvoľnených a bolestivých endoprotéz. Pod vplyvom NPMP stúpa hladina proteoglykánov až o 22% (proteoglykány sú základné stavebné zložky chrupavky), čo umožňuje hojenie a regeneráciu chrupavky, ktorá je inak ovplyvniteľná len ťažko a v obmedzenej miere. Zrýchlenie hojenia bolo preukázané nielen pri kostiach ale rovnako aj pri mäkkých tkanivách. NPMP pozitívne ovplyvňuje aj sterilné zápaly (reumatické ochorenia), aj zápaly mikrobiálne a ich hojenie. NPMP spúšťa zvýšenú fagocytárnu aktivitu (proces pohlcovania cudzorodých častíc alebo odumretých buniek na to určenými bunkami), vrátane produkcie superoxidu (pomocou neho fagocytárne bunky zabíjajú invazívne mikroorganirmy), ktorý potláča nežiadúcu mikrobiálnu flóru, ale môže byť zároveň zdrojom prechodného počiatočného zhoršenia stavu reumatikov v priebehu prvých aplikácii. Následná aktivácia superoxid dismutázy (dôležitý prirodzený a telu vlastný antioxidant) však vedie k upokojeniu a nástupu hojivých zmien.

PULZNÁ MAGNETOTERAPIA
nemá žiadne vedľajšie účinky,
má iba svoje KONTRAINDIKÁCIE.

ABSOLÚTNE KONTRAINDIKÁCIE:

 • V tehotenstve – riziko ovplyvnenia vývoja plodu
 • U pacientov s kardiostimulátorom – môže dôjsť k poruche prístroja s fatálnymi následkami
 • Pri krvácaní akéhokoľvek pôvodu – pretože NPMP zintenzívňuje prekrvenie a krvácanie by bolo podporované
 • Pri bolestiach na prsiach, kedy nemožno vylúčiť infarkt myokardu – NPMP by mohlo mať za následok ovplyvnenie srdcového rytmu až srdcovú zástavu

RELATÍVNE KONTRAINDIKÁCIE:

 • Epilepsia alebo iné záchvatové stavy – pretože nemožno v niektorých prípadoch vylúčiť zvýšenú pohotovosť k záchvatu pri aplikácii NPMP. Napriek tomu pri mnohých poúrazových epilepsiách, kde NPMP pomáha hojiť poškodené tkanivá a pôsobí protiopuchovo, môže byť významným liečebným prínosom. V prípade takýchto stavov je potrebné požitie NPMP konzultovať s odborníkom.
 • Vysoký krvný tlak – je potrebné byť opatrný, najmä keď sa aplikátor prikladá na hrudnú oblasť alebo oblasť krčnej chrbtice. Vo väčšine prípadov pravidelné používanie NPMP vyvoláva úpravu krvného tlaku. Tesne po aplikácii však dochádza k prechodne výraznému zníženiu krvného tlaku, a preto odporúčame po ukončení aplikácie ešte 10-15 minút pokoj na lôžku alebo v sede pokiaľ sa tlak nestabilizuje. Náhle postavenie sa môže viesť k závratu až ortostatickému kolapsu z dôvodu výrazného poklesu krvného tlaku.
 • Nádorové ochorenia – je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Zahraničná odborná literatúra uvádza pozitívne účinky NPMP na onkologické ochorenia. V roku 1998 venoval časopis DISCOVER celé číslo Dr. Bjornovi Nordenstromovi, primárovi rádiológie na Karolinska Institute v Štokholme a prezidentovi Nobelovho výboru pre udeľovanie cien za fyziológiu a lekárstvo, ktorý s pomocou magnetoterapie sústavne lieči pacientov s pokročilou rakovinou pľúc alebo mozgu na denných tridsaťminútových sedeniach, ktoré sú bezbolestné, nenákladné a nevyžadujú hospitalizáciu. Podobne prof. Eugenio Watson Salazar, primár univerzitnej kliniky v brazílskom Sao Paule, lieči magnetoterapiou zhubné nádory mozgu, pľúc, tráviaceho ústrojenstva a endokrinných žliaz aj v pokročilom štádiu ochorenia s vysokou úspešnosťou.

PULZNÁ MAGNETOTERAPIA veľmi pomáha hlavne pri nasledujúcich zdravotných problémoch:

Procedúry je možné absolvovať v našom ŠTÚDIU ZDRAVIA popri akejkoľvek inej masáž úplne ZDARMA.

Ponuku a cenník masáží a terapií nájdete TU

MASÁŽ alebo DARČEKOVÚ POUKÁŽKU si môžete objednať telefonicky
na 0907 518 826 alebo ONLINE – TU

Stiahnite si  ZDARMA inšpirácie pre ŽIVOT
Prečítajte si moje nové články
Sledujte denné inšpirácie na Facebooku – Uzdravujúca sila dotyku
Alebo na Instagrame – Uzdravujúca sila dotyku
Možno sa Vám budú hodiť Moje služby pre VÁS

Ak vás zaujímajú hlbšie a konkrétne súvislosti vášho života, ak sa potrebujete od niečoho odraziť, spoznať svoju energiu, nájsť svoje výzvy, svoju sebarealizáciu, opraviť svoje vzťahy alebo zdravie, ponúkam vám:

 • Telefonickú KONZULTÁCIU podľa Astrológie deviatich planét, NUMEROLÓGIE a PSYCHOSOMATIKY – môžete si objednať TU
 • Komplexný OSOBNÝ, PARTNERSKÝ alebo RODINNÝ ROZBOR podľa Astrológie deviatich planét, NUMEROLÓGIE a PSYCHOSOMATIKY  – môžete si objednať TU

Ak to chcete rozlúskať SAMI, pripravila som pre vás eBooky:

 • Spoznaj svoju energiu – ZADARMO si stiahnite TU
 • Ako ZHARMONIZOVAŤ svoje vzťahy podľa A9P – pozrite si TU
 • Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT – pozrite si TU
 • Vypínač STRESU a BOLESTI – pozrite si TU

S láskou ♥ Jarka

Jarmila Rosinová
Ak si potrebujete oddýchnuť, načerpať nové sily alebo nájsť cestu k sebe, tak ste na správnom mieste. ♥ S radosťou Vám pomôžem a nasmerujem Vás v oblasti sebapoznania a prírodného sebauzdravovania. ♥ Stiahnite si ZDARMA inšpirácie do nového ŽIVOTAO mne si môžete prečítať TUMoje služby pre VÁS nájdete TU ♥ Teším sa na Vás, na Vaše životné príbehy, rada poradím a pomôžem ♥ S láskou ♥ Jarka
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.