METAMORFNÁ (motýlia) TECHNIKA

Čo je METAMORFNÁ TECHNIKA?

Metamorfná technika je veľmi jemná a zároveň veľmi hlboká a účinná terapia, ktorá pomáha uvoľňovať a rozpúšťať duševné, psychické a emocionálne bloky a zranenia, negatívne emočné záznamy, stresy a strachy rôzneho druhu, ako aj rôzne schémy vytvorené v prenatálnom období pri vývoji nového človiečika počas obdobia deviatich mesiacov v tele matky. Prenatálne obdobie formuje nový život dieťatka od momentu počatia, cez vývoj, až po pôrod. Ovplyvňuje jeho formovanie nielen fyzicky a psychicky, ale aj vytváranie jeho slabých aj silných stránok.

Všetko, čo budúca mamička v tomto období zažíva, dieťatko prežíva spolu s ňou a priamo naň vplývajú jej pocity, emócie, strachy, obmedzenia či traumy. Napríklad, keď žena zistí, že je tehotná a neželá si to, alebo má strach, ako to zvládne, alebo muž, s ktorým je dieťa splodené nemá záujem, alebo prežíva akúkoľvek traumu, dieťatko na podvedomej úrovni cíti, že je neprijaté, nevítané, nevytúžené, nechcené…

Tieto negatívne emócie sa priamo zapíšu do schémy – matrice vyvíjajúceho sa dieťatka, ako bloky pozdĺž chrbtice, ktoré sa neskôr prejavia v jeho prístupe k životu, v riešení životných situácií, vzťahov s inými ľuďmi, ako aj so sebou samým. Tieto emocionálne bloky sa môžu v živote prejaviť aj ako celková nerovnováha, poruchy správania alebo ako rôzne fyzické či psychické ochorenia.

Prečo názov Motýlia technika?

Pretože sa aplikuje veľmi jemne a s ľahkosťou, akoby dotykom motýlieho krídla. A slovo metamorfná sa používa pre podobnosť prirodzenej transformácie z kukly na motýľa, pretože podobný princíp premeny funguje aj pri aplikácii tejto techniky u klienta.

Je to jedinečná technika jemného dotyku s obrovskou transformačnou životnou silou.

Princíp Metamorfnej techniky

Princíp spočíva v uvoľňovaní schém, blokov, strachov a tráum, a následne v ich transformácii na plný potenciál v živote človeka. Aplikácia metamorfnej techniky pôsobí na zlepšenie zdravia, na získanie vnútornej sily, radosti, psychickej vyrovnanosti a na plné využitie svojich prirodzených darov, schopností a tvorivosti.

Aplikáciou tejto veľmi jemnej techniky (akoby dotykom krídiel motýľa) človek dostáva možnosť zbaviť sa získaných negatívnych životných vzorcov a skúseností, nefunkčných mentálnych programov, blokov, tráum, presvedčení a postojov k druhým, ako aj k sebe samému.

Pomocou Metamorfnej techniky sa vyššie uvedené skutočnosti premieňajú a rozpúšťajú jednoduchým, účinným, príjemným a relaxačným spôsobom.

Uvoľnením týchto blokov sa harmonizuje náš energetický systém a pri pravidelnej aplikácii pomáha vyladiť naše vnútro na pokoj a vnútornú pohodu, a tak nás navracia do plného potenciálu radosti, životnej sily a energie, psychickej a emočnej vyrovnanosti, sebadôvery, zdravého sebavedomia, fyzického zdravia, navracia nás k objaveniu prirodzených darov, schopností, talentov a tvorivosti na všetkých úrovniach nášho bytia.

Ako to funguje a ako sa aplikuje?

Zdrojom uzdravenia u prijímajúceho je jeho životná sila, vrodená inteligencia organizmu a jeho schopnosť sa regenerovať a uzdravovať. Pre klienta je to veľmi príjemné a uvoľňujúce, pretože sa uskutočňuje prostredníctvom jemných a láskyplných dotykov v hlbokom uvoľnení pri relaxačnom odpočinku.

Uvoľnenie nastáva vďaka veľmi jemnému a pomalému hladeniu a pôsobeniu na reflexné zóny chrbtice na chodidlách, dlaniach a na hlave, kde je zachytená celá časová perióda prenatálneho obdobia od počatia až po moment narodenia.

Ako je už vyššie uvedené, aplikuje sa:

 • na reflexných zónach chrbtice na chodidlách, ktoré sú symbolom POHYBU a predstavujú náš vzťah s okolitým svetom, spojenie s matkou Zemou – ich ošetrenie a odblokovanie umožňuje schopnosť pohybu dopredu k pozitívnym životným zmenám a získanie vnútornej rovnováhy a stability
 • na reflexných zónach chrbtice na rukách, ktoré sú symbolom AKCIE a pokiaľ ich nemáme niečím „zviazané“, respektíve, keď ich ošetrením „rozviažeme“, potom nám dovoľujú tvoriť, realizovať sa, prejavovať samých seba, reagovať na životné zmeny, komunikovať a ísť do akcie
 • na reflexných zónach na HLAVE – do ktorej nám prichádzajú rôzne myšlienky a ošetrenie týchto zón pozitívne ovplyvní našu schopnosť zameriavať POZORNOSŤ na pozitívne, láskyplné a tvorivé myšlienky (nie na deštruktívne) a to nás posunie do iniciatívy a do uvedomenia si, že ja som TVORCA svojho života, a tento si tvorím každou jednou myšlienkou, do ktorej vložím svoju POZORNOSŤ

Metamorfná technika nie je masážou ani liečením zvonku. Odblokovanie cez reflexné zóny chrbtice na chodidlách, rukách a na hlave dáva impulz našej prirodzenej životnej sile, aby sa prebudila do svojho plného potenciálu.

Metamorfná technika nemá absolútne žiadne vedľajšie účinky a dobre sa dopĺňa s inými terapiami a liečebnými postupmi. Pre terapeuta nie je potrebné vedieť o problémoch klienta – samozrejme ak klient chce o svojich  problémoch rozprávať, terapeut je pripravený poradiť aj ďalšie podporné terapie.

Pre koho je Metamorfná technika vhodná?

Je vhodná pre VŠETKÝCH bez rozdielu veku, pohlavia či diagnózy. Môžeme ju aplikovať sami sebe aj ostatným. Nie je potrebná žiadna diagnostika a ani informácie o problémoch klienta.

Metamorfná technika je výborná pomoc pri akýchkoľvek psychických, emočných či fyzických problémoch a stavoch, ťažkostiach, chorobách, úrazoch, postihnutiach, je veľmi vhodná aj pre malé deti (už od narodenia) pri rôznych mentálnych, fyzických či emočných problémoch.

Metamorfná technika v sebe spája poznatky starovekých civilizácií s modernými objavmi súčasnej vedy a je to ucelený holistický systém prechodu zo stavu NEVEDOMOSTI k vedomému prežívaniu života.
Je mostom z TMY do SVETLA poznania.

ČO SÚ ENERGETICKÉ BLOKY?

Je to zablokovaná vitálna životná energia daná človeku Bohom, ktorá nemôže voľne prúdiť energetickými dráhami a centrami, pretože si ju vedome alebo nevedome blokujeme našimi negatívnymi myšlienkami a následnými negatívnymi emóciami, ktoré svojou obrovskou silou brzdia prirodzený tok tejto životnej energie.

Táto potom nemôže prostredníctvom krvi prinášať našim bunkám, tkanivám a telesným systémom kyslík a výživu a spätne odnášať metabolity, toxíny a všetko, čo už tam nemá byť.

Bunky a telesné systémy tak začínajú postupne strádať, a ak to trvá pridlho, začínajú nám rôzne problémy, v závislosti od druhu a typu negatívnych myšlienok a následných negatívnych emócií, ktorými si vytvárame traumy, strachy, stresy, ktoré sa následne začnú prejavovať vo forme psychických, emocionálnych či fyzických problémov, citovej nerovnováhy či porúch v správaní.

Tieto energetické bloky podvedome a veľmi silno ovplyvňujú prúdenie životnej energie, narúšajú našu vnútornú harmóniu a rovnováhu, a tým negatívne pôsobia na naše duševné aj fyzické zdravie, blokujú a obmedzujú naše postoje a názory.

Čo nám Metamorfná technika prináša?

 • zlepšuje kvalitu života, pretože na najhlbšej úrovni nalaďuje človeka na pozitívne vnímanie svojho života a pracuje na báze priameho napojenia na základné energetické princípy
 • premieňa vedomé aj nevedomé postoje, ktoré silno negatívne ovplyvňujú naše psychické aj fyzické zdravie, našu sebadôveru, naše reakcie na životné situácie, ako aj na druhých ľudí – pravidelnou aplikáciou tejto techniky negatívne postoje postupne miznú a už ďalej nezaťažujú a neovplyvňujú náš život
 • aktivuje našu životnú energiu v jej seba liečiteľskom pôsobení, čo je prirodzeným potenciálom každého jedného z nás
 • podporuje naše zdravé sebavedomie a dáva nám silu aj odvahu byť sám sebou, teda originálnou a jedinečnou bytosťou
 • harmonizuje vzťah k sebe samému ako aj vzťah ku všetkým okolo
 • pomáha vyjasňovať životné situácie
 • harmonizuje psychické, emocionálne a fyzické zdravie

Pravidelná aplikácia Metamorfnej techniky ďalej HARMONIZUJE:

 • následky negatívnych prežitkov počas počatia, vývoja v brušku matky, ťažkého pôrodu (aj cisárskeho rezu)
 • hyperaktivitu
 • poruchy správania
 • poruchy pozornosti a sebaovládánia
 • agresivitu
 • autizmus
 • poruchy CNS, ADD, ADHD
 • negatívne myšlienky a následné negatívne emócie
 • strachy a stresy akéhokoľvek druhu
 • depresie a všetky ostatné psychické problémy
 • rodinné „bloky“ a podporuje harmonizáciu rodiny ako celku
 • rodové vzorce správania
 • uzavretosť a neschopnosť prejaviť sa, presadiť sa
 • schopnosť riešiť životné situácie a vnímať ich ako nové príležitosti
 • problémy s autoritami
 • problémy s otehotnením
 • alergie, ekzémy, choroby (aj tzv. „dedičné“)
 • rôzne druhy závislostí (alkohol, drogy, jedlo, hry a ďalšie)
 • akékoľvek psychické aj telesné zdravotné problémy – akútne aj chronické
 • stavy po mozgových príhodách, úrazoch
 • harmonizuje postihnuté deti aj dospelých

Metamorfná technika je taktiež podporou:

 • v procese premeny postojov a presvedčení
 • pri rekonvalescencii a pooperačných stavoch
 • v náročných životných situáciách (tehotenstvo, menopauza, andropauza, nové zamestnanie, sťahovanie, rozvod, choroba moja alebo blízkeho človeka, úmrtie blízkej osoby, problémy v práci či v živote)
 • pri veľkých životných zmenách
 • pri zhoršení fyzických, psychických aj emočných stavov
 • pre tehotné ženy a zdravý vývoj ich bábätiek v brušku

Ako často je potrebné Metamorfnú techniku absolvovať?

 • jedna aplikácia Metamorfnej terapie trvá 60 minút
 • u malých detí stačí 10-20 minút
 • na dosiahnutie výsledkov je potrebných minimálne 8-10 terapií – je to veľmi individuálne, pretože u niekoho sa ukážu viditeľné posuny už po 5-6 terapiách a niekomu nestačí ani 20 terapií, pretože každý jeden z nás má svoj jedinečný spôsob vnímania a prejavu, a samozrejme aj problémy sú rôzneho druhu a u mnohých veľmi spletené a hlboko zakorenené…
 • obvykle sa aplikuje 1x za týždeň, v akútnych stavoch sa môže opakovať aj častejšie

Ako metamorfná technika vznikla?

V 50. rokoch anglický reflexológ a naturopat Robert St. John pracoval a skúmal autistické deti a deti s Downovým syndrómom a zistil, že prenatálne obdobie a to, čo v ňom zažijeme, výrazným spôsobom formuje a ovplyvňuje spôsob bytia a chovania v našich životoch.

V tomto skúmaní pokračoval kanaďan žijúci v Anglicku Gaston San-Pierre,  ktorý v 70. rokoch spolupracoval s objaviteľom tejto metódy Robertom St. Johnom a nazval ju Metamorfná technika.

V roku 1979 Gaston San-Pierre založil The Metamorphic Association, ktorá sa v roku 1983 stala etickou organizáciou s cieľom podporovať povedomie o Metamorfnej technike cez vzdelávanie, školenia, praktické vykonávanie a šírenie tejto formy uzdravovania.

Ponuku a cenník masáží a terapií nájdete TU

MASÁŽ alebo DARČEKOVÚ POUKÁŽKU
si môžete objednať telefonicky
na 0907 518 826 alebo ONLINE – TU

Stiahnite si  Darčeky ZDARMA pre VÁS 
Prečítajte si moje nové články
Sledujte denné inšpirácie na Facebooku – Uzdravujúca sila dotyku
Alebo na Instagrame – Uzdravujúca sila dotyku
Možno sa Vám budú hodiť Moje služby pre VÁS

Ak vás zaujímajú hlbšie a konkrétne súvislosti vášho života, ak sa potrebujete od niečoho odraziť, spoznať svoju energiu, nájsť svoje výzvy, svoju sebarealizáciu, opraviť svoje vzťahy alebo zdravie, ponúkam vám:

 • Telefonickú KONZULTÁCIU podľa Astrológie deviatich planét, NUMEROLÓGIE a PSYCHOSOMATIKY – môžete si objednať TU
 • Komplexný OSOBNÝ, PARTNERSKÝ alebo RODINNÝ ROZBOR podľa Astrológie deviatich planét, NUMEROLÓGIE a PSYCHOSOMATIKY – môžete si objednať TU

Ak to chcete rozlúskať SAMI, pripravila som pre vás eBooky:

 • Spoznaj svoju energiu – ZADARMO si stiahnite TU
 • Ako ZHARMONIZOVAŤ svoje vzťahy podľa A9P – pozrite si TU
 • Spoznajte TAJOMSTVO a SILU Liečebných kódov a UZDRAVTE svoj ŽIVOT – pozrite si TU
 • Vypínač STRESU a BOLESTI – pozrite si TU

S láskou ♥ Jarka

Jarmila Rosinová
Ak si potrebujete oddýchnuť, načerpať nové sily alebo nájsť cestu k sebe, tak ste na správnom mieste. ♥ S radosťou Vám pomôžem a nasmerujem Vás v oblasti sebapoznania a prírodného sebauzdravovania. ♥ Stiahnite si ZDARMA inšpirácie do nového ŽIVOTAO mne si môžete prečítať TUMoje služby pre VÁS nájdete TU ♥ Teším sa na Vás, na Vaše životné príbehy, rada poradím a pomôžem ♥ S láskou ♥ Jarka
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.